Cum să normalizezi vederea


Sugestii to normalise Benita Ferrero-Walnder stated that the European Commission will propose soon a set of measures aimed to intensify the political dialogue and Moldova-EU cooperation, normalise relations between Chisinau and Bucharest, facilitate the travel regime for EU, and provide financial assistance to Moldova.

Nou început în raporturile ruso-poloneze

Benita Ferrero-Walnder a afirmat că în viitorul apropiat Comisia Europeană va propune un set de măsuri pentru intensificarea dialogului politic și a cooperării moldo-comunitare, normalizarea relațiilor dintre Chișinău și București, facilitarea în continuare a regimului de călătorii în UE, acordarea unei asistențe financiare Republicii Moldova.

The purpose of the quantitative exercise is to 'normalise' the prices across different contracts to make them more comparable to each other.

A venit timpul să punem capăt unei poziţii comune, pentru a începe normalizarea relaţiilor dintre Uniunea Europeană şi Cuba. Valdoxan kann auch dazu beitragen, die Schlafmuster des Patienten zu normalisieren. De asemenea, Valdoxan poate contribui şi la normalizarea programului de somn al pacientului. So etwas nennen sie "normalisieren". Asta-i ceea ce se cheamă " normalizare ".

Scopul acestui exercițiu cantitativ este de a " normaliza " prețurile corespunzătoare diferitelor contracte pentru a permite o mai bună comparație între acestea. The peak observed in the RIP is due to an intentional stock piling in view of the cessation of production activities during the summer period and should normalise after that period.

Punctul maxim observat în cum să normalizezi vederea PAR se datorează unei constituiri de stocuri la nivel internațional în vederea încetării activităților de producție în perioada de vară, situație care ar trebui să se normalizeze după această perioadă.

refacerea vederii și nașterea restaurarea vitală a viziunii ostrovsky

Reductions of plasma levels of plasminogen and a 2-antiplasmin normalise within 1 to 3 days. Reducerea nivelurilor plasmatice de plasminogen şi de a2 - antiplasmină se normalizează în decurs de 1 până la 3 zile.

Actualitatea ambasadei

Republic of Moldova - Russia The Moldovan authorities continued efforts to "normalise" relations with the Russian Federation in the period concerned. Republica Moldova - Rusia În perioada respectivă, autoritățile moldovenești au continuat eforturile de a readuce "la normalitate " relațiile cu Federația Rusă.

As soon as it is practically possible, your government will restore services and normalise the situation.

viziune slabă minus 1 5 restabilirea vederii la minus 6

Cat de curând posibil, guvernul va reabilita utilitatile și va normaliza situația. The Moldovan president said that the introduction of strict regulations by state in the field of exploitation of mineral deposits could and should normalise the prices of building materials and prices of residences implicitly.

Președintele Moldovei a opinat că stabilirea unor reglementări stricte din partea statului în domeniul exploatării zăcămintelor minerale ar putea și ar trebui să conducă la normalizarea prețurilor la materialele de construcție și, implicit, a prețurilor la locuințe. According to the official Transnistrian news agency Olvia-press, as a result of this visit Igor Smirnov reaffirmed his support for the Ukrainian initiative and agreed to a series of measures to "normalise the Moldovan-Transnistrian relations".

este posibil să restaurați vederea cu antrenament vederea și baschetul

Potrivit agenției oficiale transnistrene "Olvia-press", în finalul acestei vizite Igor Smirnov și-a reafirmat sprijinul pentru inițiativa ucraineană și a căzut de acord cu o serie de măsuri de " normalizare a relațiilor moldo-transnistrene". The new trade regime if Moldova and Romania sign a bilateral agreement will affect the bilateral trade at a first stage until situation will normalise and companies will get used to the new taxation cum să normalizezi vederea.

normalise - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context

Noul regim comercial și în eventualitatea semnării unui acord bilateral dintre Moldova și România va afecta la o primă etapă comerțul bilateral pînă cînd lucrurile vor intra pe un făgaș normal și companiile se vor obișnui cu noul sistem de impozitare. As agreed by both parties, the objective of this political dialogue is to progressively normalise EU-Zimbabwe relations along the implementation of the reforms foreseen in the GPA, paving the way for peaceful and credible elections.

Conform celor convenite de ambele părți, obiectivul acestui dialog politic îl constituie normalizarea treptată a relațiilor UE-Zimbabwe pe parcursul procesului de punere în aplicare a reformelor prevăzute în cadrul APG, deschizând calea pentru alegeri pașnice și credibile.

Coagulation factor V, clotting factor VIII, a 2-macroglobulin, and C1-esterase inhibitor are only slightly reduced and normalise within 1 to 2 days. Factorul de coagulare V, factorul de coagulare VIII, a2- macroglobulina şi inhibitorul de C1- esterază sunt numai uşor reduse şi se normalizează în decurs de 1 până la 2 zile.

Actualitatea consulatului

Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context. Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați.

din viziunea masturbării deficiență de vedere punct mort

Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu.

Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu.

Ai vederea incetosata de niste chestii care iti plutesc in campul vizual? Afla acum ce este cu ele!