Despre viziunea asupra drogurilor


despre viziunea asupra drogurilor cum să descifreze rezultatele vederii

Misiune, viziune, principii, valori Misiunea Agenţiei Naţionale Antidrog este de a elabora, coordona, evalua şi monitoriza, la nivel naţional, politicile în domeniul prevenirii şi combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri, precum şi al asistenţei integrate a consumatorilor, aplicate de către instituţiile cu atribuţii în domeniu.

Viziune Să fie o instituţie de referinţă, pe plan naţional şi internaţional, în domeniul antidrog, să promoveze un sistem coerent de asistenţă, prevenire şi combatere, prin elaborarea de documente programatice adaptate fenomenului.

Principii Prioritatea — Problematica prevenirii şi combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri este asumată ca o prioritate de Guvernul României.

despre viziunea asupra drogurilor cum să restabiliți exercițiile de hipermetropie oculară

Continuitatea — Despre viziunea asupra drogurilor desfăşurate pentru reducerea cererii şi ofertei de droguri au caracter permanent si se bazează pe experienţa anterioară. Abordarea globală, unitară, multidisciplinară şi echilibrată — Măsurile de reducere a cererii şi ofertei de droguri trebuie să se încadreze în concepţia internaţională de combatere a fenomenului.

despre viziunea asupra drogurilor ochii obosesc și vederea slăbește

Coordonarea — Pentru asigurarea unei abordări unitare cu privire la fenomenul drogurilor, activităţile de reducere a cererii şi ofertei de droguri trebuie coordonate şi integrate în programe şi instrumente practice, cu respectarea autonomei funcţionale. Cooperarea — Lupta împotriva traficului şi consumului ilicit de droguri are la bază cooperarea inter-instituţională, atât la nivel naţional cât şi internaţional.

Legalitatea — Întreaga activitate de reducere a cererii şi ofertei de droguri se desfăşoară cu respectarea prevederilor Constituţiei şi ale elevi cu viziune bună naţionale în materie, precum şi a prevederilor specifice din tratatele internaţionale la care România este parte. Deschiderea instituţională — Prin creşterea gradului de sensibilizare şi conştientizare a populaţiei asupra pericolului reprezentat de creşterea consumului de droguri, urmărim implicarea societăţii civile în programele şi proiectele de prevenire.

Pe de altă parte, promovăm cooperarea inter-instituţională, atât la nivel naţional, cât şi internaţional.

despre viziunea asupra drogurilor îmbunătățirea vederii 100

Rigurozitatea ştiinţifică — Presupune adaptarea politicilor de răspuns în funcţie de rezultatele cercetărilor ştiinţifice. O abordare deschisă, fără idei preconcepute, pornind de la concluzii ştiinţific fundamentate reprezintă factorul decisiv în găsirea soluţiilor instituţionale. Umanismul — Respectarea demnităţii umane pentru cei cu comportamente dependente droguri, alcool, tutun, altele conduce la înţelegerea complexităţii şi a relevanţei fiecărui istoric individual, familial şi social.

despre viziunea asupra drogurilor colecție pentru restabilirea vederii

Specificitatea — Perceperea realităţilor şi fenomenelor este mai bine simţită pe plan local, iar construirea politicilor de răspuns trebuie să se pornească de la necesităţile specifice fiecărei zone, implicând potenţialul local pentru atingerea obiectivelor propuse. Valori Agenţia Naţională Antidrog pune în centrul activităţilor sale următoarele valori: Comunitatea.

despre viziunea asupra drogurilor peroxid și vedere