Distanța de vedere între elevi


distanța de vedere între elevi

Actele adoptate sunt baza pentru organizarea, planificarea şi programarea activităţii instructiv-educative în şcoli în condiţii agravante, începând cu 1 septembrie În baza îndrumarului de specialitate corespunzător, Colegiul pedagogic a propus modul de organizare a cursurilor care se vor întemeia pe modelele descrise.

Punct de plecare la pregătirea propunerilor au fost, mai ales, analiza condiţiilor de spaţiu în şcoală şi rezultatele pronunţării părinţilor.

distanța de vedere între elevi

În final, hotărârea privind modelul sau modelele de cursuri la nivel de instituţie este adoptată prin participarea tuturor membrilor Consiliului profesoral.

Cu scopul exercitării dreptului elevilor la educaţie, la Ministerul Învăţământului, Ştiinţei şi Dezvoltării Tehnologice a fost pregătit planul operativ pentru continuarea activităţii şcolii în condiţii agravante. Acest plan conţine un număr mare de diferite programe de cursuri şi învăţare la toate clasele şcolii elementare şi medii, astfel că în focar este organizarea învăţării la distanţă, care contribuie la realizarea conţinuturilor de program ale disciplinelor de învăţământ generale şi ale disciplinelor de specialitate cu cel mai mare fond de ore.

Ministerul prevede şi susţine realizarea activităţilor instructiv-educative prin diverse canale şi forme de comunicare: punerea la dispoziţie a unui set de instrumente pentru comunicarea online dintre elevi şi profesori.

distanța de vedere între elevi