Mitologie și viziune asupra lumii, Mitologie tip istoric de viziune asupra lumii


Cuvântul "mitologie" provine din limba greacă μυθολογίαdin fuziunea cuvintelor "mythos" "poveste" sau " legendă " și "logos" "cuvânt".

mitologie și viziune asupra lumii

În general, miturile sunt opere literare narative tradiționale care au rolul de a explica diferite fenomene ale naturii, originea omului și a animalelor, etc. De obicei, miturile implică prezența unui element sacru, a unor zeităția unor forțe fabuloase, supraomenești.

mitologie și viziune asupra lumii

Miturile se suprapun adeseori cu legendelediferențele dintre acestea fiind că legendele au un sâmbure de adevăr, în timp ce miturile sunt complet imaginare. Eventual,termenul "mitologie" poate include totalitatea miturilor dintr-o cultură sau o religie de exemplu: mitologie greacă, mitologie egipteană, mitologie nordică sau o știință care se ocupă cu reconstruirea, studiul și interpretarea miturilor.

mitologie și viziune asupra lumii

Mitologia ca sistem general este elaborată începând din stadiul culturii primitive, până în momentul apariției civilizației tehnice timpurii și a formelor ei de gândire teoretică, adică până atunci când mitologia - ca sistem integral - este absorbită și codificată - integral sau în parte - de religie. Definită dinăuntrul ei, subiectiv, mitologia este o încercare globală de cunoaștere absolută a universului, deci o filosofie care include demersul mistic și o știință generală care exclude experimentul și care se constituie în orice cultură primitivă.

Marile mitologii se formează - pentru fiecare grup uman în parte - între mezolitic și sfârșitul neoliticuluiadică atunci când oamenii își înlesnesc existența printr-un mod de viața nou, cu un oarecare confort asigurat, față de riscurile traiului precedent, mitologie și viziune asupra lumii și aleator, din civilizația perga albină și viziune și pescărească.

Mitologie sumeriana - Crearea Lumii

Mitologiile naționale au caracteristic specifice care reflectă concepția sau viziunea etnică despre relațiile vizibile și invizibile dintre om și univers. Majoritatea mitologiilor arhaice, antice sau primitive, care au conținut concepțiile din epoca formativă a miturilor, au ajuns până la generațiile care dispuneau de mijloace tehnologic de conservare culturală sub formă de transcripții literare epopeile lui HomerTheogonia lui HesiodMahābhāratateologice BibliaAvestaistorice Popol VuhKojikiHuainan zi a lui Liu Anfolcloristice Edda VecheKalevalafilosofice Vedaciclul Upanișadsau etnografice.

Datorită acestor transmisii, fiecare mitologie s-a reorganizat treptat, influentată de copiști, traducători, poeți, istorici, filosofi, etnografi și folcloriști și mai puțin teologi.

mitologie și viziune asupra lumii

Conținutul mitologic a fost determinat de operații complicate de triere, interpolare, replicare filosofică, resistematizare istorică, restilizare poetică cu filtrarea narațiunii mitice prin alegorie și eventual includerea în ideile religioase.

Intervențiile și influențele reciproce au creat mitologii care pot include diferite surse și concepte.

mitologie și viziune asupra lumii