Mâncare Strelnikov care vindecă vederea, Я всегда в форме. Красивая. Здоровая. Сильная. Стройная


Puţin azi, ceva mai mult mâine, şi tot aşa poimâine şi să vezi cum ai să zburzi peste câtva timp. Şi Costan, sau după numele lui lung cunoscut de săteni — Costan al Ruxandrei a lui Pantazică a lui Banu lui Mineu, se uită cu ochii umeziţi de duioşie şi dragoste părintească la odrasla lui firavă, de culoarea plantei crescute la umbră deasă.

Cu doi ani şi ceva în urmă, Vlas, care se părea că va creşte un băiat robust, căzuse deodată la pat, fără putere, cu dureri acute în mădulare, cu respiraţia repezită, fără poftă de mâncare. Unii au spus că i s-ar trage din răceală, alţii — din sperietură, iar doctorii — şi câţi doctori n-a consultat Costan pentru însănătoşirea băiatului — au prescris reţete şi au aplicat tratamente mai întâi de pneumonie, apoi de reumatism, în cele din urmă de viermi intestinali — dar toate fără rezultat.

Vlas bolea, cu obrajii supţi, slăbit, cu mâinile şi picioarele lungi, subţiri şi fără vlagă, cu minunaţii lui ochi verzi adumbriţi în continuă nelinişte şi căutare.

Uneori, când se simţea mai Mâncare Strelnikov care vindecă vederea, se ridica şi-şi lipea fruntea de geam privind pe uliţă. Părul castaniu, bogat şi aspru, cu uşoare onduleuri, se lipea de sticla rece din cauza sudorii care-l trecea după câtva timp.

Era Mâncare Strelnikov care vindecă vederea semn de oboseală şi mama îl ducea binişor în pat.

Dar soldatul Harry Feversham, cu un viitor strălucit, se retrage inexplicabil de la regiment. E desconsiderat de toată lumea, e dezmoştenit de familie, părăsit de logodnică şi de cel mai bun prieten. Insă cand află că regimentul său a fost atacat de rebelii sudanezi, Harry pleacă să-şi salveze prietenii.

Lacrimi subţiri apăreau în ochii lui Vlas dar nu putea plânge. Ar fi vrut să se zbenguie pe săniuş cu copiii, sau să mâne oile pe poieni, să se întreacă în joacă cu câinii prietenoşi ai curţii.

Medicamente, injecţii după injecţii făcute de neica Pavel, agent sanitar, frate cu mama, toate în zadar. Vlas bolea. Iacă, era în al doilea an de boală, ar fi trebuit să intre încă din toamnă la şcoală, iar către sfârşitul iernii el era încă în pat.

Mâncare Strelnikov care vindecă vederea

Copiii din vecini, de aceeaşi vârstă cu el, i-au adus un abecedar. Mama i-a lămurit primele litere, primele cuvinte. Toate până într-o zi, până într-o zi când Moşica, moaşa satului al cărei nume adevărat nimeni nu-l mai ştia pentru că toţi se obişnuiseră cu acest diminutiv, bătu la uşa cumetrei Stanca, mama lui Vlas.

Ascultă tăcută explicaţia cumetrei Stanca, care, înlăcrimată, îi dădea detalii despre toate cele încercate pentru vindecarea copilului. Deodată Moşica se ridică, intră în camera bolnavului. Strâmbă din nas.

Mâncare Strelnikov care vindecă vederea

Merse glonţ la fereastră şi o deschise cu o smucitură puternică, mai s-o spargă. De afară năvăli în odaie, aer răcoros şi proaspăt, de început de martie. Dar băi fierbinţi şi abureală cu floare de fân uscat îi făcurăţi?

Nu Moşico, asta n-am făcut-o, răspunse Stanca, cu o undă de regret în glas, pentru neaplicarea acestui tratament vechi de când e lumea.

Haide, apă la foc. În cazanul cel mare; pune-l în velinţă. Unde-i stogul? Eu mă duc să aleg fânul, treaba asta are dichisul ei. În timp ce Stanca, ajutată de Rădiţa, orfană voinică şi cam toantă pe care o creşteau, dar vrednică şi devotată cum nu se mai află, au încălzit cazanul cu patru găleţi de apă, Moşica a ales fânul.

Numai lujer de floarea ţigăncii şi de trifoi sălbatic. Trebuie să-i facem douăsprezece băi, la fiecare două zile câte una şi fiecare baie cu fânul ei: ghizdei, sunătoare, iarbă tăioasă, nalbă, rostopască şi celelalte.

Alexandru d. Albu V l a s … prin furcile caudine

Încălziţi bine camera în care o să-i fac baia şi răciţi-o bine pe cea în care va sta după baie. Cum o să treacă în cameră rece după baie fierbinte? Se alarmă Stanca, frângându-şi mâinile.

Dacă o avea zile — trăieşte, dacă o fi să moară va muri, numai că şi într-un caz şi în altul noi grăbim soarta. Tu fă ce spun eu, pentru că după semnele mele vom avea o încheiere fericită.

Pierită de spaimă, dar dominată de autoritatea cumetrei, Stanca îi urmă sfaturile, îngânând rugăciuni şi ştergându-şi ochii într-ascuns.

Hipertensiune arterială, comprimate de cacao

Copaia făcută dintr-un plop uriaş fu scoasă din cramă, spălată, parfumată cu frunze de lămâiţă şi pusă pe căpătâie solide ca să nu se mişte din loc. Apa deosebită este de două ori turnată peste floarea de fân, pusă în pânză de sac, până ce capătă o culoare verzuie şi după ce Moşica îi încearcă cu cotul, de câteva ori, temperatura, se adresă Stancăi: - Aducem aici copilul, iar tu pleci şi mă laşi cu el.

Mâncare Strelnikov care vindecă vederea

Vlas veni sprijinit ce mama lui, care îl împinse uşurel spre Moşicavroind a spune: ţi-l încredinţez, ai grijă ce faci, nu mă omorâ.

Ce a făcut Moşica n-a ştiut nimeni din casă şi nimeni n-a ştiut vreodată, pentru că ea îşi păstrează cu sfinţenie taina priceperii sale. După o jumătate bună de ceas, ea o strigă pe Stanca, care stătea îngenunchiată la icoane în camera vecină: - Adu-mi un cearşaf curat. Îl înfăşurară pe Vlas, Mâncare Strelnikov care vindecă vederea duseră ușor de recâștigat vederea camera răcorită şi-n patul primenit. Moşica plecă. Stanca privea din când în când prin ferestruica de la uşă şi vedea plapoma cum se ridică şi coboară în ritmul uniform al respiraţiei.

Mâncare Strelnikov care vindecă vederea

La un moment dat se trânti poarta. Costan, cu puşca pe umăr, se întorcea din pădure. Mersese cu paşi grăbiţi, ceva parcă îl chema acasă. A trecut pe la ajutorul său de pădurar şi l-a trimis să mai facă vreo câteva ocoluri şi el s-a întors.

  1. Vederea ochiului roșu se deteriorează
  2. Hipertensiune arterială, comprimate de cacao
  3. Hibiscus și viziune
  4. Viziune în același timp miopie hipermetropie
  5. Home Hipertensiune arterială, comprimate de cacao Hipertensiune arterială, comprimate de cacao Modificarea stilului de viață este recomandată tuturor pacienților care suferă de hipertensiune arterială esențială.

Când intră în casă, Stanca s-a lipit strâns de el, plângând încetişor. Întreabă Costan cu blândeţe, liniştit, deşi sudori reci i se scurgeau pe spate văzându-şi soţia plângând.

Şi-i explică pe larg toată tărăşenia.

Costan se încruntă, se repezi spre uşa care da în camera lui Vlas, dar se opri şi privi mai întâi prin ferestruică. Vlas dormea, dormea adânc, liniştit, cum nu dormise de doi ani. După un timp, veni şi Moşica.

Toţi trei intrară în camera lui Vlas.

Copilul dormea cu broboane de transpiraţie cât floarea de mărgăritar pe faţă. Paloarea mată a chipului său bătea uşor, dar foarte uşor, aproape imperceptibil, în roz. După care ea adăugă: pregăteşte un cearşaf uscat, alte aşternuturi, cămaşă şi ceva de mâncare, o zeamă caldă de pasăre, o ţâră de brânză şi ce-i mai crede tu. Costan reteză gâtul la un cocoş, Rădiţa puse ceaunul pe plita înroşită.

Я всегда в форме. Красивая. Здоровая. Сильная. Стройная

Şi după un ceas şi ceva când totul era gata, intrară din nou în camera lui Vlas. Broboanele de transpiraţie se transformaseră în şiroaie ce se prelingeau pe pernă. La zgomotul făcut, Vlas deschise ochii, ochi calmi, blânzi şi expresivi, ochii albaştri-verzui, ai mamei sale.

Întrebă el, întâlnind cu privirea statura masivă a lui taică-său. Nu aşteptă însă răspunsul, ci se adresă mamei: mi-e foame măicuţă. Foamea avem noi cu ce s-o tămăduim, numai că mai întâi trebuie să te schimbi că eşti cam ud de năduşeală şi după asta ai să tot mănânci. Şi operaţia începu.

În acest timp odaia lui fu încă o dată aerisită, patul primenit, focul înviorat. Vlas mâncă o farfurie de zeamă de pasăre, supse îndelung un os, mestecă puţină brânză, ceru apă rece, după care se simţi obosit şi ceru să se culce.

După ce-l văzu culcat, Moşica îşi luă rămas bun.