Oda studiului vederii


Iar modul în care coabitează și se subminează voluntar sau nu aceste ipostaze creează tensiuni dintre cele mai neexperimentate în critica și teoria literară românească. Datele problemei sunt următoarele: urmând cutuma pașoptistă a penetrării oda studiului vederii francofon, Bolintineanu și-a tradus în franceză volumul Florile Bosforului în colaborare cu Henri Cantel, după o tentativă eșuată de colaborare cu însuși Lamartine.

Fenomenul copiatului la BAC este considerat unul firesc, studiu Potrivit studiului, scopul esenţial al absolvenţilor este obţinerea cu orice preţ a notelor mari, bacalaureatul fiind perceput drept un bilet de intrare la universitate, transmite IPN. Viceministrul educaţiei, Igor Grosu, a spus, la o conferinţă de presă, că scopul studiului a fost de a vedea care sunt iregularităţile în procedura de examinare, pentru a putea interveni cu schimbări benefice. Pentru a preveni fraudele la BAC, vor fi instalate camere de luat vederi atât în sălile de susţinere a examenelor, cât şi în cele de corectare. Anatol Gremalschi, expert Magenta Consulting, companie care a desfăşurat cercetarea, a spus că sunt absolvenţi care au capacităţi de a susţine examenele fără a copia, dar sunt nevoiţi să apeleze şi ei la astfel de metode pentru a nu fi întrecuţi de cei ce fraudează examenele.

Pe baza acestei Criticii literari variante franceze — purtând titlul Brises dʼOrient — Mihai Dinu exe- cută o retroversiune traducere în română, limba de origine fără oda studiului vederii consulta, după propriile afirmații, varianta originală.

La ce bun însă această operație de reconstituire, de care, pragmatic vorbind, istoria literară nu are nevoie, căci ambele variante, și traducerea, și originalul — ambele cu semnătura poetului pașoptist — sunt la dispoziția cercetătorilor? Există oare un Poe retradus în engleză după versiunea franceză a lui Baudelaire sau un Ulise al lui Joyce retradus în engleză după varianta franceză, operată chiar cu colaborarea autorului?

deteriorarea legată de vârstă

În orice caz, demersul cercetătorului român își păstrează originalitatea, lanțul original-traducere-retroversiune fiind complicat cu o nouă traducere în franceză a unui poem obținut prin retroversiune, cu concursul lui Paul Miclău, traducere secon- dată de o nouă retroversiune semnată tot Mihai Dinu.

Desigur, e vorba aici de o obiectivitate până la urmă contestabilă, căci instanțele reconvertirii discursului poetic traducător-autor al retroversiunii-alt traducător-altă retro- versiunechiar în ipoteza disocierii lor identitare și profesionale, în ideea necontaminării demersurilor, sunt totuși instanțe subiective, cu enciclopedii atinse de relația cu un anumit spațiu-timp.

Fenomenul copiatului la BAC este considerat unul firesc, studiu

Consecința obiectivă a lanțului traducere-retroversiune — con- servarea fie și imperfectă a unor constante poetice — îl face pe autor optimist, căci atestă permanența unei așa-numite entități lirice transverbale. Lovinescu ar fi tranșat problema în sens opus: la sfârșit, rămâne proza, respectiv zațul unui discurs din care poezia s-a evaporat. Altfel spus, fondul se conservă — iar poezia este fond.

  1. Viziune odă care ochi
  2. Dovleac și vedere

Altele, puține, cuprind în schimb, într-însele un analog al numinosului, un «ce» care ține de o realitate inaccesibilă pe cale strict rațională. Acestui arrēton misterios trebuie să îi atribuim faptul că analizele, interpretările și comentariile, oricât de nume- Criticii literari roase și pătrunzătoare, nu ajung niciodată să epuizeze înțelesul unei capodopere […] Nu împărtășim așadar ideea […] că potențialul interpretativ indefinit al marilor creații și-ar afla sursa într-un presupus proteism semantic al acestora.

Impresia unei imagini unitare asupra poeziei și a poetului — poezia epifanie a unei ordini superioare — de la începuturi până azi, impresia că O aruncare de zaruri… decurge firesc necesar?

modificări ale acuității vizuale cu vârsta

Lucrurile nu stau însă nici pe departe atât de… coerent. Înscrierea genului liric în sistemul aristotelian al genurilor, perpetuat până spre romantism, ilustrează un abuz și o ficțiune a criticii literare traficante de idei primite de-a gata, după cum a arătat G.

Genette Introducere în arhitext, Statutul poetului, apoi, n-a fost nici el atât de omogen, aroganța sacerdotală și chiar autogeneratoare venindu-i odată cu moderni- tatea și cu ideea lumilor posibile de altă natură decât raportul clasic cu o unică și inalienabilă transcendență.

pentru a îmbunătăți viziunea ce să ia

Poetul în descen- dență mallarméană creator de lumi posibile: Orfeul devenit demi- urg are alt aplomb decât avatarul său antic, simplu intermediar al zeului. Pindar-ul modern ist Ion Barbu și modelul său antic nu sunt slujitorii aceleiași esențe poetice, oricât de atractivă ar fi această prezumție. O interogare făcută tocmai din poziția legitimă a oda studiului vederii, adică a cercetătorului specializat în specificitatea artei verbale.

Poziția simetrică, holistă — conform căreia poezia Criticii literari opera literară ca întreg devine o sumă de definiții negative poezia nu se reduce nici la x, nici la y, nici la z — nu aduce dacă a adus vreodată niciun profit specialistului critic-teoretician-poeti- cian, constrâns prin dinamica rețelei negatoare să delege pertinența discuției asupra poeticului altor discipline și altor specialiști: teologi, sacerdoți, metafizicieni, antropologi, istorici ai artelor, muzicologi, psihologi și, nu în ultimul rând, poeți.

miopie minus 9

La urma urmei, meseria criticului nu se poate limita la parafrazarea reflecțiilor emise de poeți. A-i da, apoi, dreptate lui Parmenide împotriva lui Genette, a considera că sfinții Roman Melodul și Ioan al Crucii s-au pronunțat cu mai mult oda studiului vederii în chestia poeziei decât formaliștii ruși sau decât semiotica — discipline care au încercat să întărească identitatea disciplinară a cercetării literare — înseamnă a demite: 1.

Astfel, a perpetua misterioza obiectului de studiat, în siajul epifaniștilor, teologilor și poeților-sacerdoți, descendenți sau nu ai poetului platonician inspirat de zei, nu procură nicio demnitate discursului metaliterar și agenților săi criticul, teoreticianul, poeticianul, prozodistul, stilisticianul, hermeneutul etc.

Tema biblică în călărețul de bronz. Despre „oda aleasă din Iov” de Lomonosov

Or, bună parte din Antologiile revistei profilul holist al abordării lui Mihai Dinu e construit cu material ante-formalist, care ar fi făcut cinste unor ingenue eseuri de belle époque, de sursă preponderent franceză linia Oda studiului vederii trecută prin bergsonieni, gestaltism și alte încercări de scoatere a poeziei de sub tirania materialistă a cuvântului.

Formalismul și structuralismul sunt respinse ca pozitivisme ca varietăți ale unui gen sempiternnu ca fenomene istorice specifice cercetării literare de secol XX. Apoi, familiaritatea cu bazinul francez de idei de la începutul secolului XX cam închide contactul cu alte poetici contemporane cu excepția unor referiri la Ezra Poundunde ipoteza poeziei ca epifanie, sacerdoțiu etc.

Eliot, filiera empirismului anglo-saxon etc. Relația fragilă cu critica rusă și anglo-saxonă e evidențiată și de raporturile cu criticii români: sunt preferați oda studiului vederii tributari filierei franceze în chestiuni de poetică și teorie, Mihai Dinu caută confirmări în special în Nicolae Manolescu, Despre poezie,Matei Călinescu Conceptul modern de poezie, funcționând preponderent ca intermediar pentru trimiteri la Poe sau Coleridge!

Autori români mai neconvenționali contestatari ai filierei franceze și ai poeziei reflexive din linia Rimbaud-Mallarméca Gheorghe Crăciun Aisbergul poeziei moderne, sau Alexandru Mușina Paradigma poeziei moderne, nu par să fi existat printre reperele autorului Mihai Dinu.

vederea revine în această zi

O discuție de o ingenuitate înduioșătoare, aurorală. În schimb, discuția în jurul ideii că poezia este fond — prevăzută cu o demonstrație de altă natură decât a pozitivismului de secol XIX, adică fără ieșiri în arena extraestetică, sociologică etc. Și așa, însă, conflictul subiacent al poeticianului idealist înfrânt de prozodistul materialist e destul de captivant. Mici incoerențe metodologice sau epistemologice?

CleanVision pentru viziune. Ochiul poetului, în oda care le-o închină, urmărește fascinat convulsiunile lor. Alimente care se vindecă copii: viziune și ochi.

Criticii literari E injust, par exemple, să te servești de schema funcțiilor comunicării a lui Jakobson odată ce te declari oripilat de moștenirea formalisto- structuralistă. Foton să fie, dar atunci să renunțăm la pretențiile holiste și să admitem reducția la… particulă, fonem, lexem, adică la recuzita partidei adverse.

1 Replies to “Viziune odă care ochi”

Dar de ce fusese, apropo, refuzat inițial simbo- lismul? Variantele lui Dinu sunt, așa cum constată chiar autorul, mai epurate de culoare locală și de lexic arhaic în speță, turcisme Antologiile revistei decât originalul lui Bolintineanu; mai universale, globalizate — id est, mai accesibile referențial, și mai independente spațio-temporal.

E învederată tendința retroversiunii spre un limbaj cât mai puțin istoricizat și cât mai general-reactualizabil. Modernizarea neepa- tantă, subtilă, a originalului transpare și în abandonarea diminuti- velor și a altor ticuri pașoptiste — epurarea scoriilor făcându-se, aparent, în mod natural, ele netrecând în versiunea franceză după care s-a făcut retroversiunea.

Account Options

Care ar fi, deci, consecința modernizării limbajului din poezia lui Bolintineanu? Volumul este însă astfel construit încât rămâne de discutat dacă studiul asupra esenței poeziei din primele de pagini este un preambul care să justifice demersul de retroversiune din ultimele de pagini sau dacă, dimpotrivă, aceste ultime de pagini nu cumva sunt gândite ca un apendice de confirmare a ideilor din studiul ce le precedă.

Altfel spus: avea nevoie demersul retroversiunii evidențiind realele calități de poet ale lui Mihai Dinu, suficiente în sine pentru ideea unui volum valoros de proteza încercărilor de poetică și teorie din prima parte a cărții? Răspunsul autorului, confirmat de o serie de detalii suplimentare v.

De ce, totuși, Bolintineanu?

Caragiale de la baza capodoperei Ultimele însemnări… a lui Ion Iovan — și el un retroversionist, fictiv însă — al jurnalului matein. Era, așadar, nevoie de un motor suplimentar, care să înnobileze speța de pornire. De ce, adică, nu se putea susține această realizare fără precedent în istoria literaturii române și a filologis- mului autohton fără trâmbița panseurilor misticoide, fără tatonarea gâtlejului divin în căutarea esenței poeziei?

105442046 Corectarea Vederii Fara Ochelari

Din fericire, precauțiile autorului nu sunt câtuși de puțin fondate. Volumul Florile Bosforului în varianta Mihai Dinu se citește, chiar fără glosele autorului, ca un remarcabil miopia crește metalingvistic, de istorie a limbii și a literaturii, ca speță traductologică de referință și ca literatură pură.

Apărut în Seria a II-a, nr.

Astzi aproape nu exist om s nu sufere, ntr-o form sau alta, de o anomalie de refracie. Se ncearc chiar s se acrediteze ideea c, asemenea tulburri de vedere, care nu numai c sunt neplcute, dar adesea sunt chinuitoare i periculoase, nu au nici un fel de leac, dac ignorm acele crje" optice, cunoscute sub numele de ochelari.