Responsabil de vedere


viziune asupra contractului

Responsabil SC L Responsabilul SC —FF- L este persoana calificată şi autorizată  care asigură realizarea activităţii în condiţii de siguranţa circulaţiei pentru operatorii economici furnizori feroviari din activitatea de linii. În  timpul serviciului, responsabilul SC —FF- L urmăreşte şi aplică regulile de siguranţă cu privire la închiderile de linie pe durata executării lucrărilor furnizate, şi reprezintă agentul economic pe probleme de siguranţa circulaţiei la analizele de siguranţa circulaţiei organizate conform legislaţiei în vigoare.

redăm viziunea cu propriile mâini

Să deţineţi un document responsabil de vedere să ateste dobândirea competenţelor profesionale pentru ocupaţia de responsabil SC. Să deţineţi  un document care să ateste că sunteţi apt din punct de vedere medical pentru responsabil de vedere de responsabil SC.

Să deţineţi  un document care să ateste că sunteţi apt din punct de vedere psihologic pentru ocupaţia de responsabil SC. Autorizaţia dă dreptul posesorului să efectueze pe propria răspundere activităţile specifice funcţiei de responsabil SC —FF- L. Pentru păstrarea şi menţinerea valabilităţii autorizaţiei, posesorul acesteia trebuie să fie cuprins şi integrat în sistemul de menţinere a competenţelor profesionale, ceea ce presupune participarea la programele de formare profesională continuă prin: -autoinstruire profesională; -verificarea profesională periodică realizată prin evaluarea pentru confirmarea periodică a competenţelor profesionale.

Pentru informaţii suplimentare privind sistemul de menţinere al competenţelor profesionale clik aici. Condiţii minime de acces: ·         Absolvent al învăţământului general obligatoriu şi acte doveditoare ale unei calificări într-o meserie feroviară de nivel III cu autorizarea în funcţia respectivă; ·         Absolvent al învăţământului liceal, pentru restul personalului — din afara sistemului responsabil de vedere.

simptome de deficiență vizuală

Durata totală a programului de calificare este de ore 11 săptămâni. Programul este structurat pe module de: - instruire teoretică, - stagiu în producţie, astfel încât participanţii la programul de calificare profesională să dobândească cunoştinţele necesare, deprinderile practice şi abilităţile necesare exercitării funcţiei de responsabil SC —FF- L.

Pentru a vedea structura programului de specializare dati click aici. Prezenţa la cursuri este obligatorie!

care se roagă pentru vindecarea vederii

Competenţe profesionale generale, corespunzătoare funcţiilor cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei A. Competenţe generale comune tuturor calificărilor din domeniul feroviar: A. Competenţe profesionale generale pentru exercitarea funcţiei cu responsabilităţi în siguranţa feroviară: A. ÎNTOCMEŞTE documentaţiile care fac obiectul obţinerii autorizaţiei de furnizor feroviar, a omologării tehnice a produselor feroviare critice furnizate, a agrementului tehnic feroviar necesar desfăşurării activităţii; A.