Unde trimit să slujească cu vederea slabă


Pentru rugãciunile lor, Hristoase Dumnezeule, mântuieste sufletele noastre. Condacele si Icoasele Condacul 1: Pe Mãrturisitorii cei alesi ai lui Hristos, podoaba Bisericii noastre, pe cei ce în temnitã chinuri si batjocuri au rãbdat, ostasii cei adevãrati ai Domnului care cu puterea Crucii pe slujitorii satanei au rusinat si în ceruri se roagã pentru noi, cu dorire sã îi lãudãm zicând: Bucurati-vã, Sfintilor Mãrturisitori, care în temnitã Golgota neamului românesc ati suit!

Icosul 1: De la icoanã si de la altar ati pornit, Sfintilor Mãrturisitori, sã apãrati dreapta-credintã si neamul românesc de urgia ce venea dinspre Rãsãrit, si nici prigoana, nici temnita nu v-au îngrozit, ci cu tãrie ati stat împotriva uneltirilor satanei, pentru care bucurându-ne vã lãudãm zicând: Bucurati-vã, suflete curate de crin.

Bucurati-vã, cã pe acestea nu le-a întinat nici un chin. Bucurati-vã, cã robia neamului ati voit a o frânge. Bucurati-vã, cã pãmântul tãrii l-ati temeluit cu sânge.

Bucurati-vã, cã vrãjmasii lui Hristos unde trimit să slujească cu vederea slabă prigonit. Bucurati-vã cã vânzãtorii de neam v-au lovit. Bucurati-vã, cã zdrobiti fiind, iarãsi v-ati ridicat.

Bucurati-vã, cã gândul la mortii vostri putere v-a dat. Bucurati-vã, cã viata v-a fost rugã si plâns. Bucurati-vã, cã ardere de tot v-ati adus. Bucurati-vã, cã darul Arhanghelului v-a umbrit.

DE DRAGUL LUMII CAREIA ÎI SLUJIM: CHEMAREA LA ACTIUNE DE LA CAPE TOWN

Bucurati-vã, cãci cu puterea cinstitei Cruci ati biruit. Bucurati-vã, Sfintilor Mãrturisitori, care în temnitã Golgota neamului românesc ati suit! Condacul al 2-lea: Fiara rosie cu mânie s-a pornit împotriva Bisericii lui Hristos si lumea întreagã s-a îngrozit de cumplitele nelegiuiri: cã icoanele au fost cãlcate în picioare, moastele sfintilor batjocorite, preotii ucisi si multime de biserici dãrâmate; iar voi, Sfintilor, nevoind a ne lãsa nouã o tarã fãrã altare si cruci, v-ati împotrivit cu bãrbãtie celor rãu-credinciosi, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 2-lea: Se clãtina asezarea crestinã a lumii si puterile întunericului cumplit spumegau, iar ostasii lui Hristos cu inimã viteazã, nesuferind unde trimit să slujească cu vederea slabă ca acestea, au pornit grabnic spre Spania însângeratã unde moarte de martiri cu bucurie au primit; iar voi, Sfintilor, legãmânt ati fãcut pe mormântul lor sã duceti lupta cea bunã pentru izbãvirea neamului, pentru care cu multumire grãim: Bucurati-vã, apãrãtori ai neamului românesc.

Bucurati-vã, fii vrednici ai pãmântului strãmosesc. Bucurati-vã, cã doi tineri pildã vie v-au dat. Bucurati-vã, cã la moarte fericiti au plecat. Bucurati-vã, cã la mormântul lor legãmânt ati rostit.

Bucurati-vã, cã-n sãrãcie a vietui ati fãgãduit. Bucurati-vã, cã de bucuriile pãmântesti v-ati lepãdat. Bucurati-vã, cã tara s-o slujiti v-ati legat. Bucurati-vã, cã munti de suferintã ati strãbãtut. Bucurati-vã, cã tinerete cei mai multi n-ati avut. Bucurati-vã cã neamul prin voi s-a împlinit. Bucurati-vã, cã durerea voastrã însutit a rodit.

unde trimit să slujească cu vederea slabă din cauza viziunii care poate scădea brusc

Icosul al 3-lea: Tiranul cel ucigas si nelegiuita evreicã, nesuferind a vedea sufletele voastre curate arzând de dragoste pentru credintã si neam, diavoleascã poruncã au dat sã fiti noaptea dusi în pãdure si sugrumati, apoi ciuruiti de gloante, aruncati într-o groapã, arsi cu vitriol si acoperiti cu lespezi grele de piatrã, dar nici mormântul, nici moartea nu v-au tinut, ci la Viata cea adevãratã v-ati mutat, pentru care auziti de la noi unele ca acestea: Bucurati-vã, lacrimi pe obrazul tãrii vãrsate.

Bucurati-vã, suflete greu încercate. Bucurati-vã, cã ati stiut cã la moarte plecati. Bucurati-vã, cã senini v-ati despãrtit de ceilalti. Bucurati-vã, cã-n întunecata pãdure v-au dus. Bucurati-vã, cã picioarele în lanturi v-au pus. Bucurati-vã, cã frânghii dupã gât v-au întins. Bucurati-vã, cã miseleste pe toti v-au ucis. Bucurati-vã, cãci Catapeteasma Neamului s-a despicat.

Bucurati-vã, cã voievozii din morminte s-au sculat. Bucurati-vã, cã Horea sfârtecat a zvâcnit. Bucurati-vã, cã Tudor cel vândut s-a îngrozit.

Dac-ai vedea o femeie dezgolindu-și în biserică sânul, ai alunga-o din lăcașul sfânt?

Bucurati-vã, cã neamului jertfã curatã v-ati dat. Bucurati-vã, cã s-au minunat cãlãii de a voastrã purtare. Bucurati-vã, cã s-au cucerit de credinta voastrã cea tare.

unde trimit să slujească cu vederea slabă cum trăiesc pisicile fără vedere

Bucurati-vã, cã gloantele nemilos v-au secerat. Bucurati-vã, cã durere în urmã ati lãsat. Bucurati-vã, cã trupurile vi le-au pus la rãscruci. Bucurati-vã, cã v-au lãsat fãrã groapã si cruci. Bucurati-vã, cei ce si dupã moarte ati fost umiliti.

Angajamentul De La Cape Town – Mărturisirea de credinţă şi Apelul la acţiune

Bucurati-vã, fii ai unui neam rãstignit. Bucurati-vã, cã sufletul prin dureri v-ati sfintit. Eu sunt adevãrata evanghelie! Eu o scriu acum pe stârvurile voastre! Icosul al 5-lea: Îngerii cei din ceruri si-au ascuns fata neputând suferi nebunia urâtorilor de Dumnezeu, cã în Vinerea Patimilor, spre batjocurã, un tânãr pe perete au rãstignit si cu loviri sãlbatice l-au ucis, iar zidurile temnitei se cutremurau de urletele celor schingiuiti si gropile înghiteau flãmânde grãmezi de carne zdrobitã si sânge, dar în adâncul iadului Dumnezeu putere si tãrie v-a dat, pentru care vã lãudãm zicând: Bucurati-vã, martiri care mult ati pãtimit.

Bucurati-vã cã fiare cu chip de om v-au lovit. Bucurati-vã, cã peste cap cu pari ascutiti v-au bãtut. Bucurati-vã, cã degetele cu clesti vi le-au frânt.

unde trimit să slujească cu vederea slabă picături de vedere cu astigmatism

Bucurati-vã, cã în picioare cu urã ati fost cãlcati. Bucurati-vã, cã-n genunchi, cu mâinile legate mâncati. Bucurati-vã cã sare spre mâncare ati primit. Bucurati-vã, cã de apã zile-ntregi v-au lipsit. Bucurati-vã, cã dureri peste fire ati rãbdat. Bucurati-vã, cã Marilor Mucenici v-ati asemãnat. Bucurati-vã, cãci cu trupul cumplit ati pãtimit. Bucurati-vã, cã tarina sufletului mai bogat a rodit.

Eu am rãspuns: «Doamne, Dumnezeule, Tu stii lucrul acesta! El mi-a zis: «Proroceste despre oasele acestea si spune-le: Oase uscate, ascultati cuvântul Domnului! Iatã, voi face sã intre în voi duh si veti învia! Si a intrat duhul în ele si au înviat si au stãtut în picioare. Icosul al 6-lea: Sãlas de rugãciune temnita Aiudului v-a fost, cã acolo neîncetat în post si priveghere ati petrecut, trezvia mintii si smerenia inimii ati dobândit si Dumnezeiestile Scripturi ati învãtat, iar noaptea îngenunchind cu lacrimi vã rugati pentru mortii vostri si pentru cei ce vã prigoneau, pentru care noi vã lãudãm zicând: Bucurati-vã, Sfinti purtãtori de cununã.

Bucurati-vã, cã ati ales nevointa cea bunã. Bucurati-vã, cã luptã îndoitã ati dus. Bucurati-vã, cã patimile din voi le-ati supus. Bucurati-vã, cã si pe cãlãi i-ati înfruntat.

Bucurati-vã, cã aceia sã vã piardã au cugetat. Bucurati-vã, cã loviri si scuipãri ati primit.

unde trimit să slujească cu vederea slabă miopie de post

Bucurati-vã, cã mãdularele în bãtãi v-au zdrobit. Bucurati-vã cã în celule înghetate ati stat. Bucurati-vã, cã apã rece pe podea v-au turnat. Bucurati-vã, cã toate cu rãbdare ati suferit. Bucurati-vã, cã putere de sus v-a întãrit. Icosul al 7-lea: Mintea omeneascã nu poate pricepe cruzimea chinurilor pe care le-ati rãbdat, Sfintilor, cãci rãstigniti pe podea, cu frânghii ude ati fost bãtuti, degetele cu clesti v-au zdrobit si cu scânduri peste fatã v-au lovit încât înfãtisare de oameni nu mai aveati, dar voi, urmând lui Hristos Cel Rãstignit, toate ati suferit si pe cãlãi ati iertat, pentru care vã lãudãm zicând: Bucurati-vã, trupuri în chinuri zdrobite.

Ce este hipermetropia 6 dioptrii, suflete în foc lãmurite. Bucurati-vã, cã satana a cerut sã vã cearnã. Bucurati-vã, cãci credinta avut-ati drept armã. Bucurati-vã, cã pânã în sfârsit ati rãbdat. Bucurati-vã, cã Hristos putere v-a dat. Bucurati-vã, cã mult pãtimind v-ati sfârsit. Bucurati-vã, cãci cu chip luminat ati murit. Bucurati-vã, cã v-au nins flori de nea pe mormânt.

Bucurati-vã, cã îngeri v-au plâns nevãzut. Bucurati-vã, cã munti de durere-ati suit. Bucurati-vã, cã Domnul la El hipermetropie lentile cu plus primit.

Condacul al 8-lea: Iudeii cei robiti în Egipt nici în parte n-au rãbdat suferintele voastre, Sfintilor Mãrturisitori, cã nu pietre si cãrãmizi v-ati trudit a frãmânta, ci cu brate istovite munti de pãmânt din loc ati mutat, si ati croit albie de lacrimi si sânge pe care toate apele Dunãrii n-o vor putea spãla, cãci glasul suferintei voastre neîncetat se-naltã unde trimit să slujească cu vederea slabă cer, strigând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 8-lea: Glas au dat apele si adâncurile cumplitului Canal s-au cutremurat, cã nu sunt graiuri care sã nu se audã si dureri care sã nu rodeascã; iar noi, Sfintilor, glasul pãtimirii voastre din strãfunduri auzindu-l, grãim cãtre voi unele ca acestea: Bucurati-vã, suflete tari ca muntii bãtrâni.

Bucurati-vã, pomi viscoliti de furtuni. Bucurati-vã, cã-n arsitã si ger ati trudit. Bucurati-vã, cã pãmântul cu sânge-ati sfintit.

Vorbește cu Republica și ascultă editorialele audio

Bucurati-vã, cã goi si flãmânzi ati rãbdat. Bucurati-vã, cãci cu lacrimi în stâncã ati sãpat. Bucurati-vã, cã-n sudori drum prin piatrã ati croit. Bucurati-vã, cã drept platã lovituri ati primit. Bucurati-vã, cã sub valuri ati fost risipiti. Bucurati-vã, cã sub mâl si nisip odihniti.

unde trimit să slujească cu vederea slabă procent de dioptrii de vedere

Bucurati-vã, cã trupul istovit v-au zdrobit. Bucurati-vã, cã sufletul mai vârtos a rodit. Condacul al 9-lea: Luminã a rãsãrit în temnita suferinzilor de la Târgu Ocna, cãci ca un soare a strãlucit într-însa, senin la suflet si chip, sfântul temnitelor românesti, mângâierea suferinzilor si lauda nevoitorilor, cel ce în trezvie si rugãciunea inimii petrecând, darul Duhului Sfânt a agonisit, si sfârsitul mai dinainte cunoscându-si, cu bucurie s-a mutat la Domnul, cântând: Aliluia!

Iar acela, cãindu-se, cu lacrimi s-a mãrturisit, si în aceeasi noapte amândoi la Domnul cu pace au plecat, iar noi minunându-ne de puterea dragostei vã lãudãm zicând: Bucurati-vã, urmãtori ai poruncilor dumnezeiesti. Bucurati-vã, râvnitori ai mãririi ceresti. Bucurati-vã, cã Rugãciunea lui Iisus ati primit. Bucurati-vã, cã darul Duhului Sfânt v-a umbrit. Bucurati-vã, cã Evanghelia v-a fost îndreptar. Bucurati-vã, c-ati aflat luminare si har. Bucurati-vã, cã soare între voi a strãlucit. Bucurati-vã, cã a odrãslit din durere si chin.

Bucurati-vã, cã sufletul i-a fost alb ca un crin. Bucurati-vã, cã în mormânt nestiut l-au zvârlit. Bucurati-vã, cã cerul în giulgi de nea l-a învelit. Condacul al lea: Voit-au vrãjmasii lui Hristos nu doar sã vã zdrobeascã trupurile si sufletele, ci si credinta cea adevãratã sã o batjocoreascã, pentru aceea o persoană trece prin vedere Sfintele Sãrbãtori ale Ortodoxiei vã sileau a sãvârsi blasfemii pe care mintea omeneascã nu le poate închipui, iar voi Sfintilor umilinta si chinurile rãbdând, cereati ajutorul lui Dumnezeu, întãrindu-vã si strigând: Aliluia!

Bucurati-vã, cã de Hristos n-ati voit sã vã lepãdati. Bucurati-vã, cã-n batjocurã carne în Vinerea Mare v-au dat. Bucurati-vã, cã foamea rãbdând, n-ati mâncat. Bucurati-vã, cã Învierea în adâncuri ati prãznuit. Bucurati-vã, cã prin post si mãrturisire v-ati curãtit. Bucurati-vã, cã o cruce din bârne ati înãltat. Bucurati-vã, cã sfredele în chip de clopote au sunat. Bucurati-vã, cã odãjdii de pret n-ati avut.