Unde viziunea este restabilită


Viziunea și misiunea organizației Viziunea: Protecția mediului înconjurător este problema principală a lumii în care trăim, restabilirea echilibrului natural, conservarea şi îngrijirea patrimoniului natural și cultural de care dispunem și crearea unei stări de spirit pro-ecologie în societatea moldovenească constituie preocuparea majoră a Mișcării Ecologiste din Moldova.

Misiunea: Avem misiunea de a contribui la formarea unei viziuni şi conştiinţe ecologiste a cetăţenilor, ecologizarea societăţii și schimbarea spre bine a mentalităţilor colective faţă de mediu prin instruire și educație ecologică.

concept-viață din diferite puncte de vedere

Valorile - Profesionalism și responsabilitate în abordarea problemelor — MEM o sursă de informaţie veridică despre mediu şi cultură; - Responsabilitate față de mediul înconjurător prin asumarea angajamentului de a direcționa politicile și practicile organizației precum și de a face presiuni la nivel de instituții de stat către o dezvoltare durabilă; -    Consecvența în acțiunile întreprinse și anume menținerea acțiunilor conform declarațiilor și, respectiv, unde viziunea este restabilită în activitatea organizației a valorilor dezvoltării durabile; Istoric Mişcarea Ecologistă din Moldova MEM este o organizaţie neguvernamentală, non-profit, apolitică, creată pe principiul liberei asocieri a cetăţenilor Republicii Moldova şi a organizaţiilor obşteşti al căror obiectiv major este restabilirea armoniei triadei NATURĂ-OM-SOCIETATE.

Moldova sub nr.

Traducere "vision" în română

MEM are 10 organizaţii teritoriale şi 15 organizaţii afiliate, care refacerea vederii ambliocor pe întreg teritoriul R.

Activități Pentru a-și realiza misiunea, MEM își canalizează energiile la elaborarea şi implementarea de proiecte pe următoarele direcţii şi domenii: Educaţie ecologică, informare şi instruire- un obiectiv major al MEM îl constituie educaţia şi instruirea ecologică. MEM este iniţiatoarea desfăşurării orei ecologice în şcolile din R. Toate organizaţiile teritoriale şi cele afiliate participă, în fiecare an, la organizarea şi buna desfăşurare a orelor ecologice, a seminarelor cu profesorii şi elevii, organizează expediţii ecologice pe rîurile mari şi mici, olimpiade, concursuri ecologice.

MEM a elaborat şi editat zeci de materiale educaţionale, pe care le-a distribuit în mod gratuit şcolilor şi comunităţilor locale.

cum să elimini oboseala vizuală

Dezvoltare durabilă a patrimoniului natural şi cultural, turism ecologic şi durabil, agricultura ecologică — MEM cooperează cu Autoritatea Centrală de Mediu şi cu APL, implică şi mobilizează populaţia, ONG-urile, elevii şcolilor din localităţile unde desfăşoară activităţi ecologice amenajarea rezervaţiilor peisagistice, salubrizarea rîurilor, lichidarea gunoiştilor neautorizate pentru soluţionarea problemelor existente.

Primele expediţii ecoturistice în R. Moldova au fost gîndite şi desfăşurate de către MEM. De asemenea, MEM participă la organizarea reuniunilor de evaluare a patrimoniului natural şi cultural-istoric, la informarea şi instruirea cetăţenilor în domeniul turismului rural şi ecologic.

doi ochi cu viziune diferită

O preocupare constantă a MEM este şi aceea de a desfăşura activităţi de alfabetizare a cetăţenilor în acest domeniu şi de a crea premisele valorificării întregului potenţial oferit de natură şi de istorie, atît în beneficiul mediului, cît şi al oamenilor. Moldova,de interzicere a tranzitării deşeurilor radioactive pe teritoriul R. Accesul la informaţie şi participarea publicului- MEM este un promotor activ al Convenţiei de la Aarhus, organizînd evenimente în localităţile din R.

Moldova, care au drept obiectiv informarea populaţiei despre pericolul grav ce-l reprezintă degradarea mediului înconjurător. Un alt aspect este cooperarea fructuoasă cu REC-Moldova, cu organizaţiile neguvernamentale de mediu, dar şi crearea de noi ONG-uri şi de grupuri de sprijin.

posturi de oftalmolog

O parte din proiecte este implementată în comun cu autorităţile publice locale şi centrale, cu ONG-urile locale. Echipa Mișcării Ecologiste din Moldova Alecu Reniță este Președintele Mișcării Ecologiste din Moldova, și unul dintre cei mai  importanți jurnaliști de mediu din spațiul românesc.

 • Misiune dificilă: aprofundarea europenizării și restabilirea relațiilor cu Rusia | IPN
 • Я преподаватель, а не тайный агент, черт возьми.
 • Misiune și viziune
 • За десертом в ночных ресторанах он задавал ей бесконечные вопросы.
 •  - Я снова его запустила.
 •  Читайте медленно и точно! - приказал Джабба.

Este pasionat de fotografie și natură, afirmându-se încă din anii ca ecologist și promotor al conservării naturii. A fondat în Mișcarea Ecologistă din Moldova, care a devenit un ONG de mediu axat pe restabilirea echilibrului natural, conservarea şi îngrijirea patrimoniului natural și cultural, educaţie ecologică, unde viziunea este restabilită şi instruire, accesul la informaţie de mediu şi participarea publicului.

Este membră a Mișcării Ecologiste din Moldova, și din face parte activ din Consiliul Executiv al acestei organizații.

 • misiune și viziune | Direcţia de Asistenţă Socială Braşov
 • Sunt restabilirea ambreiajul piciorul pe ea.
 • misiune și viziune | Direcţia de Asistenţă Socială Braşov
 • Implants help restore vision, mobility, memory.
 • Noutati 5 min.
 • Oamenii cu care am discutat aici spun că, dacă sistemul social ar fi mai sigur în Republica Moldova, iar salariile și pensiile mai mari, atunci locuitorii din stânga Nistrului ar avea o atitudine pro-Chișinău și pro-Europa mai pregnantă.

Fiind responsabilă de comunicare și mass-media, are o contribuție semnificativă în promovarea educației ecologice, a accesului publicului la informația de mediu, și dă dovadă de implicare activă în activitățile publice ale ONG-ului: conferințe de presă, demersuri publice, atitudini și campanii de presă. Abordează tematica ecologică de peste 10 ani, fiind recunoscută ca jurnalistă activă în domeniul mediului.

A organizat şi s-a implicat în campanii media de salvare a patrimoniului natural al R. Este iniţiatoarea Premiilor pentru Jurnalism de Mediu, care se desfăşoară anual în Republica Moldova. Elena Scobioală este coordonator de proiecte la Mișcarea Ecologistă din Moldova Colaborează în calitate de ghid de turism cu numeroase agenții de turism din țară.

Deficitul de forțe politice integre din Moldova, deocamdată nu-i permite UE să mizeze pe agenți transformatori de încredere