Viziune nouă asupra mormintelor. Mihai Duma – Viața după Maldini vindecătorul |


viziune nouă asupra mormintelor

Astfel, îşi fac filacterele[ a ] largi şi ciucurii lungi şi 6 iubesc să li se dea locul de onoare la mese şi scaunele de onoare în sinagogi, 7 să fie salutaţi viziunea marva ohanyan pieţe şi să fie numiţi de oameni: «Rabbi»[ b ].

Căci voi închideţi Împărăţia Cerurilor în faţa oamenilor; nici voi nu intraţi, şi nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsaţi să intre!

viziune nouă asupra mormintelor

Căci voi devoraţi casele văduvelor şi faceţi rugăciuni lungi de ochii lumii. De aceea veţi primi o condamnare mult mai mare. Căci voi înconjuraţi marea şi uscatul pentru a face un prozelit, dar când devine astfel, faceţi din el de două ori mai mult un fiu al Gheenei[ d ] decât sunteţi voi!

viziune nouă asupra mormintelor

Ce este de mai mare importanţă: aurul sau Templul, care sfinţeşte aurul? Ce este de mai mare importanţă: darul sau altarul, care sfinţeşte darul? Căci voi daţi zeciuială din mentă, din mărar şi din chimion, dar neglijaţi cele mai importante lucruri din Lege, şi anume dreptatea, mila şi credincioşia!

viziune nouă asupra mormintelor

Pe acestea trebuia să le faceţi, iar pe acelea să nu le neglijaţi! Căci voi curăţaţi pe dinafară paharul şi farfuria, dar pe dinăuntru sunt pline de jaf şi de necumpătare! Curăţă mai întâi pe dinăuntru paharul şi farfuria [ f ]ca să fie curate[ g ] şi pe dinafară! Căci voi vă asemănaţi cu mormintele văruite[ h ], care pe dinafară arată frumos, dar înăuntru sunt pline de oasele celor morţi şi de orice fel de necurăţie!

Reportaj Patrick André de Hillerin miercuri, 26 aprilieZoom Un record, nouă recorduri, un mormânt, două morminte… E foarte greu, în zilele noastre, ca un sportiv să mai realizeze performanțe cu adevărat uluitoare.

Căci voi zidiţi mormintele profeţilor şi împodobiţi mormintele celor drepţi 30 şi spuneţi: «Dacă noi am fi trăit în zilele strămoşilor noştri, n-am fi fost părtaşi cu ei la vărsarea sângelui profeţilor! Pui de vipere!

Am inclus aici, probabil, toate fricile și speranțele mele. Narațiunea aduce împreună două spații ale marginalului care, am putea crede, nu se întâlnesc niciodată: viața monahală și cea interlopă. Dar ce se întâmplă când, sub amenințarea morții, cămătarul Maldini suferă o criză mistică, iar cele două medii încep să funcționeze pe principiul vaselor comunicante?

Cum veţi scăpa de viziune nouă asupra mormintelor la Gheenă[ i ]?! Pe unii dintre ei îi veţi omorî şi îi veţi răstigni, iar pe alţii îi veţi biciui în sinagogile voastre şi îi veţi persecuta din cetate în cetate, 35 ca să vină asupra voastră tot sângele nevinovat, care a fost vărsat pe pământ, de la sângele lui Abel, cel drept, până la sângele lui Zaharia, fiul lui Berechia[ j ], pe care l-aţi ucis între Templu şi altar!