Viziune proletară, Managementul resurselor umane - o altă abordare?


viziune proletară

Principala sarcină a acestora era aceea de a duce la îndeplinire cerinţele postului şi exigenţele şefilor. Managementul resurselor umane modern ia în considerare fiecare salariat ca o individualitate distinctă, cu caracteristici specifice. Acestea lucreaza la îmbunatățirea capacitatilor individului prin evaluarea performanțelor, prin caracterizari psihologice, prin sisteme de stimulare a performanțelor, prin sisteme de dezvoltare viziune proletară talentelor.

Practic, politica departamentului de resurse umane trebuie să lucreze în virtutea angajatului şi pentru acesta, plecând de la premisa că el reprezintă conceptul de bază al unei structuri, ceea ce viziune proletară o abordare profesională şi interdisciplinară a problematicii personalului din cadrul unei organizaţii.

viziune proletară

Tot în organizarea managementului resurselor umane sunt incluse trei operaţiuni concepute interdisciplinar şi care se referă la recrutarea, selecţia şi încadrarea personalului într-o structură, viziune proletară și la motivarea acestuia prin stimulare materială şi morală pe toată durata contractului de muncă. Nu există o definiţie unanim acceptată de către specialişti în domeniul resurselor umane pentru acest concept, diferitele definiții completându-se reciproc și fiecare aducând ceva nou.

În practică, implementarea unui management al resurselor umane impune o cunoaştere aprofundată a pieței forţei de muncă, a indicatorilor fluctuaţiei de personal, ceea ce impune stabilirea anumitor obiective operaţionale şi structurale.

viziune proletară

Astfel, în asigurarea unui climat bun, constant, într-o organizaţie şi pentru ca parametrii normali ai calităţii să existe departamentul de management al resurselor umane are un rol esențial și trebuie să îşi îndeplinească cu exigenţă îndatoririle care îi revin în organizaţie.