Viziunea a scăzut pentru a accepta


Viziunea și acțiunea impuse de construcția Uniunii Bancare Prof. Acum însă, cel puțin la nivelul zonei euro, s-a regăsit o direcție de acțiune și mai ales un pol de putere care să impună viziunea pe termen lung.

  • Banca Naţională a României - Viziunea și acțiunea impuse de construcția Uniunii Bancare
  • Когда я летел домой, - сказал он, желая переменить тему, - я позвонил президенту университета.
  • 8% viziune
  • Teama de coronavirus duce la scăderea euro. Investitorii mizează pe dolari

În cadrul acestei viziuni, din mai și până acum, am văzut născându-se Uniunea Bancară, de la o simplă propunere de dezbatere între instituțiile birocratice din Bruxelles la un organism cu responsabilități, cu angajați proprii și cu sarcini în desfășurare. România și-a prezentat oficial dorința de a fi parte din Uniunea Bancară.

Astfel, România a prezentat o opțiune pentru această viziune de integrare crescută în viitor. Îmi permit să ridic aici un semn de întrebare legat de nivelul de pregătire al României pentru această viziune din viitor. Finalizarea unei astfel de decizii necesită acțiuni pe termen scurt.

În anumite privințe România evoluează după alt mod de lucru și acesta nu concordă cu direcția în care merge UE. Sumar Pentru a fi mai clar în exprimarea îngrijorărilor mele am să recurg mai întâi la o simplă exemplificare a modului de lucru în România între viziune și acțiune.

Voi expune apoi pe scurt ceea ce s-a realizat până acum cu Uniunea Bancară. În final am să subliniez principalele neajunsuri pe care le identific în raport cu evoluția modului de lucru din România privind din punctul de vedere a ceea ce înseamnă Uniunea Bancară. România - viziune pe termen scurt slide 3 În anul România a atras 2,8 miliarde euro din fondurile UE nerambursabile.

În luna februarie Comisia Europeană a disbursat circa milioane euro în fonduri asociate programelor structurale către România cea mai mare parte revenind programelor de transport. De menționat că fondurile structurale și de coeziune rambursate României pâna în prezent ajung la aproximativ 6 miliarde de euro pentru perioada de programe în proiecte încheiate, dar și în proiecte nefinalizate tulburări de vorbire, viziune. Fondurile neatrase reprezintă tot atâtea șanse irosite pentru creștere productivității economiei prin îmbunătățirea performanței capitalului uman și a construcției de infrastructură.

Aceste nerealizări ale politicii economice din România, și nu culpabilizez aici nicio autoritate, subliniază de fapt o țară a administrației de la noi. Este vorba de capacitatea insuficientă de a construi și de a executa planuri, adică de a pune cap la cap pașii mărunți care constituie măsurile pe termen scurt, pentru realizarea unui scop pe termen lung.

În sinteză, mă refer la un bun management al dezechilibrelor macroeconomice, care să conducă țara către o situație sustenabilă în ceea ce privește competitivitatea externă, stabilitatea financiară și echilibrul fiscal. România - ținte asumate slide 4 România și-a asumat încă de la aderarea la UE obiectivele pentru îndeplinirea a ceea ce s-a numit Agenda de la Lisabona. Rezultatele obținute până acum sunt îngrijorătoare cu privire la capacitatea României ca până în să ajungă la aceste rezultate.

Nu este nici rolul, nici locul potrivit pentru a discuta motivele pentru care România nu are ritmul necesar pentru realizarea acestor obiective. Ideea care trebuie subliniată aici este aceea că autoritățile din România nu pot evita, prin orientarea spre scopurile pe termen scurt, realizarea acestor ținte care au fost stabilite pentru un termen lung.

În acest moment, termenul lung tinde să expire și va deveni în curând termen scurt.

Este adevărat că la momentul stabilirii acestor obiective nimeni nu prevăzuse nici momentul izbucnirii crizei economice și nici impactul asupra economiei noastre. Însă, cu atât mai mult este acum important să orientăm resursele limitate către acele destinații care vor asigura convergența economiei noastre către media UE. România: strategia fiscal-bugetară slide 5 În condițiile în care sursele de finanțare ale investițiilor s-au diminuat după prin scăderea investițiilor străine directe, al apetitului pentru risc în investiții și mai recent al interesului investitorilor pentru economiile emergente, este cu atât mai important pentru autorități să utilizeze celelalte surse de investiții cu mare chibzuială.

În ciuda faptului că România și-a asumat un set de obiective pentru orizontul anuluicea mai lungă perioadă pentru care sunt formulate în prezent politici fiscal-bugetare, și ca atare un cadru al priorităților pentru fondurile publice, este una de trei ani O simplă privire asupra datelor publice arată că autoritățile se bazează în continuarea într-o foarte mică măsură pe fondurile nerambursabile de la UE: aproximativ jumătate din cheltuielile de investiții publice sunt finanțate din aceste fonduri, deși pentru perioada România are la dispoziție aproximativ 40 de miliarde de euro.

Principala problemă în acest caz o reprezintă din nou lipsa unei gândiri pe termen mai lung decât cel al bugetului anual.

Account Options

România: execuția bugetară slide 6 Ceea ce au făcut autoritățile române prin intermediul cheltuielilor bugetare nu pare să fi contribuit semnificativ la atingerea obiectivelor fixate pentru termenul lung. Rezultatul politicilor guvernamentale este surprins viziunea a scăzut pentru a accepta prin intermediul structurii cheltuielilor bugetului public. Este posibil ca structura cheltuielilor publice să nu fie adecvată atingerii scopurilor propuse pe termen lung, dacă în condițiile în care există variații minore în structura acestor cheltuieli de la an la an, tot nu s-a reușit o apropiere față de țintele propuse pentru Ceea ce rezultă dintr-o simplă citire a principalelor documente ale autorităților publice românești este o capacitate limitată de organizare pe termen scurt în vederea atingerii unor obiective pe termen lung.

Această risipire a resurselor nu este de bun augur în condițiile în care la nivelul zonei euro, unde România are obligația să se integreze la un moment dat, se fac reforme care vor influența sursele de finanțare și ale economiei României, și în final oportunitățile noastre de creștere economică. Uniunea Bancară: Viziune pe termen lung, acțiune pe termen scurt slide 7 Uniunea Bancară este un termen de dată recentă în vocabularul nostru. El pare să facă parte dintr-un șir de instituții, măsuri sau inițiative ale birocrației din Bruxelles care ar putea să pice în desuetudine cine a mai auzit vorbindu-se despre Pactul Euro Plus sau dimpotrivă, chiar să fie o construcție utilă și care să aibă la bază o idee în jurul căreia să fie atrase toate acele state care doresc să fie parte a unei viitoare uniuni politice.

Uniunea Bancară își are originea într-o propunere din viziunea a scăzut pentru a accepta mai a Comisiei Europene care viza o supraveghere financiară integrată la nivelul UE. Anul a fost extrem de dificil pentru nașterea Uniunii Bancare. Răspunsul UE la criza financiară 1 slide 8 DinComisia Europeană a prezentat aproximativ 30 de propuneri care vizau construirea pas cu pas a unui sistem financiar sănătos și mai eficient.

Propunerile au urmărit două linii de acțiune: Îmbunătățirea supravegherii sistemului financiar; Un singur set de reglementări.

În ceea ce privește prima linie de acțiune, începând cu 1 ianuarie funcționează cele trei autorități de supraveghere: Autoritatea bancară europeană EBA ; Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe ESMA ; Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale EIOPA. Alături de aceste instituții, din funcționează și Comitetul European pentru Risc Sistemic CERS al cărui mandat se referă la supravegherea macroprudențială.

Setul unic de reglementări se referă în principal la patru elemente pentru cele 8. Răspunsul UE la criza financiară 2 slide 9 Uniunea Bancară a devenit o necesitate pentru că evoluția crizei financiare a evidențiat elemente ale funcționării sistemului bancar care erau ignorate din cauză că anterior nu creaseră costuri sociale.

Răspândirea rapidă a coronavirusului Covid în afara Chinei și apariția unor focare în Europa i-a determinat pe investitori să mizeze pe dolarul SUA, relatează Reuters. Motivul: economia americană este considerată a fi cel mai puțin afectată, dacă vor exista efecte la nivel global, din cauza coronavirusului. Italia, Coreea de Sud și Iranul au raportat o creștere rapidă a cazurilor de infectare, în ultimele zile. În Coreea de Sud s-au înregistrat de cazuri, în Italia —iar în Iran — În plus, Organizația Mondială a Sănătății este acum îngrijorată de numărul tot mai mare de cazuri care nu au o legătură clară cu epicentrul epidemiei — regiunea Hubei din China.

Aceste elemente se referă în primul rând la influența negativă a cercului vicios datorii ale băncilor - datorii suverane. Acest element a fost cel care a determinat criza euro în Al doilea element are în vedere fragmentarea pieței financiare de-a lungul granițelor naționale, în condițiile în care piața financiară nu este reglementată unic și arbitrajul de reglementare este o sursă de profit ca oricare alt arbitraj.

Încă din anul 1 s-a dezvoltat o tendinţă în rândul colegilor mei de a se angaja sau de a intenţiona măcar să caute activ un loc de muncă şi nu înţelegeam de ce această grabă. Îmi spuneam, în sine, că oricum statul vrea să ne pensioneze la 70 de ani, deci avem toată viaţa înainte.

Acest element este strâns corelat cu cel de-al treilea, și anume întreruperea transmisiei politicii monetare, în condițiile în care politica monetară limitată la granițele suverane nu poate face față fluxurilor financiare libere. Astăzi, când Uniunea Bancară este realizată pas cu pas sub ochii noștri, este deja cunoscut că această construcție are trei piloni - i mecanismul unic de supraveghere MUS, ii Mecanismul unic de rezoluție MUR, plus fondul unic de rezoluție FUR și iii scheme de garantare a depozitelor care să fie finanțate ex-ante.

viziunea a scăzut pentru a accepta

Posibilitatea unui fond unic de garantare a depozitelor la nivelul zonei euro pare că a fost abandonată. Mecanismul unic de supraveghere MUS slide 10 Trebuie subliniat că din momentul maiîn care s-au început negocierile pentru realizarea unui ansamblu instituțional care să împiedice repetarea unei crize a datoriilor bancare și suverane ca cea din la nivelul UE, negocierile s-au purtat după un calendar foarte strâns și pe principiul pașilor mărunți.

Astfel, stabilirea unei ținte pe termen mai lung și cu obiective intermediare, a aliniat toate eforturile pe termen scurt, în ciuda diferențelor de vederi semnificative între marii actori europeni.

În octombrie Consiliul a adoptat regulamentul care conferă sarcini specifice BCE cu privire la politicile de supraveghere prudențială a băncilor din zona euro. Acest regulament se aplică din 3 noiembrie și în virtutea lui BCE și-a reorganizat activitățile incluzând un consiliu de Supraveghere condus din decembrie de d-na Nouy.

viziunea a scăzut pentru a accepta

Este de reținut însă că mandatul de supraveghere al BCE va începe din noiembrie Scopul acestui exercițiu este de: i a mări transparența prin creșterea calității informațiilor cu privire la situația băncilor, ii a lua măsuri corective după identificare și iii a contribui la creșterea încrederii tuturor celor afectați de activitatea sectorului bancar în sănătatea și onestitatea băncilor.

Acest exercițiu este compus din trei faze care se desfășoară într-o anumită măsură concomitent.

ŞTIRILE ZILEI

O primă fază se referă la evaluarea supravegherii riscului. Aceasta implică o analiză cantitativă și calitativă a principalilor factori de risc din punctul de vedere al supravegherii, și anume lichiditatea, îndatorarea și finanțarea.

A doua etapă este probabil cea mai cunoscută și se referă la evaluarea calității activelor AQR. În această fază este implicată și EBA pentru că se va folosi oportunitatea acestui exercițiu pentru a unifica definiția activelor neperformante. Cea de-a treia secțiune se concentrează pe executarea unei testări la stres pornind de la rezultatele furnizate de AQR. Până în acest moment au fost colectate datele necesare pentru AQR fără însă ca procesul să fie încheiat.

În plus, EBA a anunțat care sunt principalele elemente ale testării la stres, metodologia și scenariile urmând să fie gata în aprilie Schema metodologiei pentru AQR slide 11 Procesul de colectare a datelor pentru această etapă s-a încheiat la mijlocul lunii februarie.

Prof. Univ. Dr. Nicolae Dănilă

Metodologia finală a AQR va fi publicată până la finalul lunii martie La rândul său, etapa de AQR este compusă din trei faze: i selectarea portofoliului finalizată la finalul lunii februarie, ii evaluarea propriu-zisă a activelor, colateralului și a provizioanelor pentru portofoliul selectat, etapă care va începe în luna martieiii raportarea rezultatelor în viziunea a scăzut pentru a accepta Este important de menționat că cele de bănci supuse acestui exercițiu includ și un număr de subsidiare ale unor instituții de credit din afara zonei euro.

Aceasta înseamnă că de facto și autoritățile de supraveghere din statele membre ale UE dar care nu sunt membre ale Zonei Euro participă la acest exercițiu. Detaliile cu privire la evoluția acestui proces sunt publicate lunar de către BCE ceea ce asigură transparența și ridică nivelul de credibilitate al exercițiului, întărind nivelul de încredere în sistemul bancar european. Ultima fază a exercițiului de evaluare cuprinzătoare are ca scop determinarea necesarului de completare a capitalului băncilor supravegheate de către BCE.

Acest capital va trebui vărsat din fondurile pe care guvernele statelor membre trebuie să le aibă ex-ante la dispoziție. Pentru acest lucru, BCE deja și-a angajat credibilitatea conform declarațiilor vicepreședintelui Constâncio de la finalul lunii ianuarie Mecanismul unic de rezoluție MUR slide 12 Negocierile cu privire la acest pilon nu sunt încă finalizate.

ŞTIRILE ZILEI

Ceea ce știm acum este propunerea formulată de Comisie în Domeniul de aplicare al MUR trebuie să fie în linie cu cel al Mecanismului Unic de Supraveghere şi să cuprindă toate băncile. Comitetul Unic de Rezoluţie deţine rolul central la nivel european în toate fazele rezoluţiei. Comitetul va fi responsabil pentru faza de planificare şi rezoluţie a băncilor supravegheate direct, precum şi a băncilor transfrontaliere din statele membre participante băncile care au o filială sau o subsidiară în cel puţin un alt stat membru participant.

Comitetul în care Comisia va fi observator decide privind rezoluţia, iar instituţiile UE vor exercita doar un control ex-post al acestor decizii. Acest control poate lua fie forma unei obiecţii, fie a unor directive adresate Comitetului de a modifica deciziile sale într-un anumit mod. Pentru deciziile referitoare la declanşarea rezoluţiei Comisia joacă un rol central, deoarece examinează dacă deciziile Comitetului sunt acceptabile sau nu.

În cazul în care Comisia nu are o reacţie într-un anumit interval de timp, deciziile Comitetului vor intra în vigoare automat.

viziunea a scăzut pentru a accepta

În cazul în care Comisia nu este de acord cu deciziile Comitetului şi consideră că ar trebui făcute obiecţii sau că deciziile respective ar trebui modificate, decizia va fi responsabilitatea Consiliului, compus din reprezentanţii celor 28 de state. Trebuie stabilite aranjamente adecvate de vot, astfel încât statele membre neparticipante să îşi exprime votul în conformitate cu majoritatea care se formează între statele membre participante.

Autorităţile naţionale de rezoluţie vor coopera cu Comitetul conform unor aranjamente adecvate pentru a asigura aplicarea efectivă şi implementarea rezoluţiei în cadrul MUR.

În acest sens, Comitetul va emite instrucţiuni generale către autorităţile naţionale de rezoluţie din statele membre participante.

Viziunea a scăzut pentru a accepta naţionale de rezoluţie vor fi responsabile pentru faza de planificare şi rezoluţie a celorlalte bănci supravegheate indirect. Cu toate acestea, în cazul în care rezoluţia acestor bănci implică utilizarea resurselor FUR, responsabilitatea fazei de rezoluţie va reveni Comitetului. Exprim opinia că reglementările cu privire la MUR ar trebui să nu se bazeze în principal pe bani publici sau pe fonduri private. Este necesar ca legislațiile să fie corelate în așa fel încât să trateze în mod egal clienții deponenți și creditorii grupurilor bancare cu activitate cross-border, indiferent de țara lor de origine.

Fondul unic de rezoluție FUR slide 13 Reprezentanţii statelor membre din zona euro "statele membre participante" se angajează să elaboreze un acord interguvernamental care să specifice fluxul de fonduri către FUR şi mutualizarea, printr-un instrument de drept internaţional public, care să fie ratificat de toate statele membre participante.

În acest moment se știe doar că suma de care va dispune FUR va fi de 55 de miliarde de euro, fără însă să fie clar modul în care va fi constituit acest fond, cum și cine va contribui la el, unde și de către cine va fi administrat.

Cel mai probabil, deciziile cu privire la FUR vor fi luate în luna martie Consider că statul și băncile sunt chemate în acest sens să facă unele calcule referitoare la costurile potențiale din viziunea a scăzut pentru a accepta următoare legate de aderarea României la Uniuniea Bancară pentru a stabili soluțiile de urmat pentru implementarea cerințelor participării la această uniune.

Implicații pentru România slide 14 În viziunea a scăzut pentru a accepta în care atât pauză pentru vedere cât și statele din zona euro se pregătesc în acest termen mediu pentru o creștere a costurilor pentru constituirea rezervelor necesare în vederea aplicării prevederilor Uniunii Bancare este evident că vom asista la scăderea interesului pentru zona emergentă a UE.

În plus, băncile care vor face parte dintre cele de instituții supravegheate de către BCE sunt câteva bănci mari din România care intră în acest eșantion vor efectua o amplă restructurare a portofoliilor pentru reducerea costurilor.

viziunea a scăzut pentru a accepta

Acest lucru ar putea avea ca rezultat, la limită, chiar renunțarea la afaceri în zona noastră. Vulnerabilitatea pentru economia românească și pentru sectorul bancar persistă.

Băncile au un portofoliu mare de credite exprimate în valută și necesită în continuare finanțare externă, pe lângă concentrarea mai accentuată pe atragerea de fonduri de pe piața internă.

viziunea a scăzut pentru a accepta

Totuși, îmi permit să atrag atenția asupra faptului că, atât sectorul privat local, cât și autoritățile publice de la noi ar trebui să fie pregătite pentru contracararea modificarii perspectivei surselor de finanțare pe termen scurt și chiar pentru necesitatea de a interveni pentru finanțarea operațiunilor unor bănci.

Reluarea creditării bancare, în special adresată sectorului privat, devine obligatorie și o responsabilitate socială în fața stakeholder-ilor.

Account Options

Interesul național impune viziune și acțiune cu efecte pe termen lung. Imperative pentru România slide 15 În acest moment devine evident că dacă România nu se reconectează la ritmul european al deciziilor va urma o decuplare care ne va afecta atât sub formă politică, dar și economică.

Din punct de vedere politic, cine nu participă la masa negocierilor acum nu va putea în viitor să aibă pretenții la noile structuri de decizie și ca atare nu va avea nici un cuvânt de spus în ceea ce privește prioritățile viitoare de acțiune.

viziunea a scăzut pentru a accepta

Să nu uităm și latura importantă care se va derula în etape pe măsura implementării noilor reglementări și cerințe europene, și anume viitoarele negocieri home-host.

Un statut de membru al Uniunii Bancare va întări poziția României în cadrul unor astfel de negocieri. Din punct de vedere economic, cine nu are puterea în prezent să își construiască o economie performantă pentru a putea să își impună punctul de vedere la masa europeană va deveni doar un simplu supraviețuitor al jocurilor economice de la Bruxelles, Frankfurt sau alte capitale.

Viziunea și acțiunea impuse de construcția Uniunii Bancare

Evitarea derapajelor interne slide 16 România are șansa de a avea foarte clar stabilite obiectivele pe termen mediu și lung. Economia României trebuie să își ridice nivelul de competitivitate și pentru aceasta este necesar să corecteze în pași alerți acele diferențe care o despart de media competitivității în UE. Obiectivele sunt cuprinse în Europadar politicile pentru a ajunge acolo sunt sarcina autorităților din România.

Viziunea a scăzut pentru a accepta plus, România beneficiază de asistența FMI în identificarea riscurilor majore la adresa echilibrului macro-economic. Mai mult, în acest caz, politicile necesare pentru combaterea riscurilor sunt perfectate împreună cu misiunile tehnice ale instituțiilor financiare internaționale.

Scopul continuării eficientizării societăților având capital majoritar sau total de stat sau chiar al privatizării unora, al trecerii la creșterea flexibilității pieței muncii și finalizării liberalizării prețurilor administrate este să modifice astfel structura economiei încât aceasta să nu mai înregistreze sincope relativ la economia zonei euro.

Acest lucru este necesar pentru că România și-a luat un angajament de a adopta moneda unică, iar mai devreme sau mai târziu va trebui să fie luată o decizie cu privire la data aderării la uniunea economic și monetară.

Cvasi-consens politic slide 17 În ciuda mersului dispersat și oarecum pe criterii naționale și in interes puternic și vizibil național al statelor membre ale UE după declanșarea crizei economice, în momentul de față asistăm la coagularea unei voințe politice puternice în jurul ideii de avans al integrării statelor membre.

Cazurile extreme - precum politica de imigrație a Regatului Unit sau a Elveției - pun sub semnul întrebării noțiunile de bază ale UE. Fiecare stat ar putea să își aleagă în ce domenii să devină membru și în care nu. Acest tip de integrare este însă contrar ideilor celor care au creat UE și nici nu este funcțional pe termen lung, pentru că el are doar darul de a permite o integrare vamală.

În condițiile în care se acceptă ideea că va exista un nucleu de integrare totală în UE, hipermetropia legată de vârstă îmbunătățește vederea că pentru statele care sunt dependente geografic și financiar de un centru este cu atât mai necesar să fie parte din uniune.

În acest context, este important ca autoritățile din România să finalizeze discuțiile pentru participarea la Uniunea Bancară, care reprezintă un pas important pentru reafirmarea alinierii si integrarii in Zona Euro. De aceea, viziunea a scăzut pentru a accepta esențial, pentru pregătirea României pe termen mediu și lung, să se creioneze principalele argumente care sunt importante pentru alegerea datei țintă pentru adoptarea monedei unice.

Trebuie spus că din discuțiile Comitetului de specialitate care s-a format la nivelul BNR, la care participă și reprezentanții MF, a reieșit că există cel puțin două elemente de care trebuie ținut cont atunci când se va discuta alegerea datei țintă. În al doilea rând, economia României trebuie să fie pregătită pentru adoptarea monedei unice.

Aici nu este vorba despre îndeplinirea criteriilor de convergență nominală, pe care în acest moment probabil că le îndeplinim.

Teama de coronavirus duce la scăderea euro. Investitorii mizează pe dolari

Problema esențială este nivelul de pregătire din punctul de vedere al convergenței reale. Progrese vizibile în sfera convergenței reale slide 18 În lipsa unei convergențe reale la un nivel adecvat, oricare altă economie care intră în zona euro ar putea să ajungă în situația Greciei sau Irlandei. În prezent, deși criteriile de convergență nominale arată că România este pregătită să adopte moneda unică, criteriile de convergență reală nu indică o armonizare suficientă a economiei României cu cea a zonei euro.

Ea este rezultatul unui proces de creștere a competitivității. O astfel de îmbunătățire nu poate însă rezulta decât din saltul către un alt nivel calitativ al factorilor de producție din România, ori aceasta înseamnă creșterea investițiilor în capitalul uman, în infrastructură, în ramurile economice productive care ne pot aduce avantaj competitiv.

Însă aceasta din urmă joacă un rol vital dacă beneficiile potențiale nu își fac apariția. România are acces la fonduri gratuite de la UE pe care să le folosească pentru reformarea capitalului său uman și pentru construcția unei infrastructuri care să îi permită o recuperarea a întârzierii față de celelalte state din zona euro.

Suma acestor fonduri este mai mare decât influxul de investiții străine din perioada și până la aderarea la UE. Utilizarea lor eficientă, cu planuri pe viziunea ca pixeli scurt pentru realizarea obiectivului pe termen lung, ar permite României depășirea situației sale din prezent. Unele gânduri în finalul expunerii: Criza bancar europeană este rezultatul dezechilibrelor macroeconomice și al expansiunii excesive a creditării.

Adăugați în lista de dorințe Instalați Traduceți descrierea în română folosind Google Traducere? Traduceți descrierea înapoi în engleză Statele Unite ale Americii Traduceți Lookout uses computer vision to assist people with low vision or blindness get things done faster and more easily.

De aceea se impune întărirea reglementărilor și mecanismelor care să asigure un cadru macroprudențial adecvat în fiecare țară și la nivelul UE. Avem nevoie de realizarea unei combinări eficiente la nivel național între un management prudent al fiecărei bănci beneficiind de o supraveghere bancară efectivă la nivel de sistem și adâncirea reformelor fiscale și structurale.

Este imperativ necesară reluarea procesului de creditare a economei reale pentru a reveni la o creștere economică solidă.