Viziunea satului din pc. Valori estetice în creația literară a lui Dan Popescu | Răsunetul


viziunea satului din pc

Realitatea pe care o prezintă este percepută prin prisma emoțiilor și a construcției  sale sufletești și spirituale. Idealul estetic promovat, nu este nici copia, nici deformația vieții, ci transpunerea ei într-o adevărată artă. Pentru el, forma și conținutul se află într-o viziunea satului din pc armonie, încântarea se întregește cu admirația.

viziunea satului din pc

Scriitorul de la poalele Munților Rodnei este autorul a numeroase eseuri, poezii și proză scurtă, critică literară, memorialistică și nu în ultimul rând a unor studii  pe teme religioase și monografice.

Aici îl are ca mentor pe ilustrul profesor Sever Ursa, fondatorul acestui muzeu, căruia îi poartă un deosebit respect și o aleasă admirație pentru tot ceea ce a făcut de-a lungul anilor în amintirea marelui nostru scriitor. Există aici un șir de reflecții existențiale, o anume filozofie despre viață, precum și accente de psihologie și sociologie, dar și mărturisiri despre credință și virtuțile ei.

viziunea satului din pc

Simfonia timpului primește valoare de metaforă în două dintre titlurile cărților sale amintite mai sus lacrima timpului, vuietul timpului. Ca pe orice scriitor talentat, imaginația îl avantajează în mod vădit, fără să fie lipsită de un oarecare mister. O analiză succintă asupra operei lui Dan Popescu, îmi dă posibilitatea să subliniez faptul că scrierile sale sunt rodul unui exercițiu artistic sensibil, bine așezat în structurile literare, înnobilat de un limbaj autentic, expresiv și nuanțat.

Are o frază bine închegată, pusă pe soclul unui verb dinamic care înviorează discursul narativ.

viziunea satului din pc

Multe texte cuprind reflecții cu privire la categoriile fundamentale ale eticii : adevăr, frumos, bine, etc, iar sentimentul iubirii este pus pe cel mai ales portativ al sufletului :Iubirea este totul, restul nu este nimic. Dan Popescu este un peisagist notoriu, care surprinde frumosul în cuvinte simple, dar rostuite  într-o stilistică aparte : ,Someșul se zbuciumă ruginiu, oboseala zilei  este ruginie Acesta este cerul sufletesc al scriitorului Dan Popescu despre care se va scrie cu siguranță mult și bine.

Adaugă comentariu nou.

viziunea satului din pc