Articulând puncte de vedere opuse, Account Options


Gaura occipitală[ modificare modificare sursă ] Gaura occipitală sau gaura occipitală mare Foramen magnum este un orificiu larg aflat pe porțiunea bazilară.

Are o formă ovală, alungită antero-posterior și este situată într-un plan aproape orizontal.

articulând puncte de vedere opuse

Prin gaura occipitală canalul vertebral comunică cu cavitatea neurocraniului. Prin gaura occipitală trec bulbul rahidian Medulla oblongataarterele vertebrale Arteria vertebraliscei doi nervi accesori Nervus accessoriusarterele spinale anterioare și posterioare Arteria spinalis posterior și Arteria spinalis anterior. Meningele spinale se continuă la acest nivel cu meningele cerebrale.

Traducere "din anumite puncte de vedere" în franceză

Ligamentul apical al dintelui axisului Ligamentum apicis dentis și membrana tectoria Membrana tectoria a articulației atlanto-axoidiane mediane trec prin gaura occipitală pentru a se fixa de porțiunea bazilară a osului occipital. Pe marginile găurii mari se află două puncte craniometrice opuse: bazionul Basion situat la mijlocul marginii anterioare a găurii mari a occipitalului și opistionul Opisthion situat la mijlocul marginii posterioare a găurii occipitale mari.

De-a lungul marginii inferioare a găurii occipitale se află un șanț inconstant - șanțul sinusului marginal Sulcus sinus marginalis prin care trece sinusul marginal. Fețele occipitalului[ modificare modificare sursă ] Fața exocraniană a occipitalului este convexă și orientată posteroinferior, se află pe suprafața exterioară a porțiunii bazilare a occipitalului, solzului occipitalului și porțiunilor laterale a occipitalului.

Fața endocraniană a occipitalului este concavă și orientată antero-superior, se află pe suprafața interioară a porțiunii bazilare a occipitalului, solzului occipitalului și porțiunilor laterale a occipitalului.

articulând puncte de vedere opuse

Porțiunea bazilară a occipitalului[ modificare modificare sursă ] Porțiunea bazilară a osului occipital sau corpul osului occipital Pars basilaris ossis occipitalis este scurtă, groasă, patrulateră, marginea posterioară a ei este netedă și se află înaintea găurii occipitale, marginea anterioară este îngroșată, rugoasă și se unește cu corpul osului sfenoidal prin intermediul unui cartilaj, formând sincondroza sfeno-occipitală Synchondrosis spheno-occipitalisacest cartilaj este înlocuit de țesutul osos la vârsta de ani, și porțiunea bazilară se sudează cu corpul osului sfenoid.

Fața exocraniană a porțiunii bazilare este convexă, orientată în jos și formează bolta faringelui.

Punctul (în) care sîntem - Argumente și fapte

În mijlocul ei, la 1 cm anterior de gaura occipitală se află un mic tubercul faringian Articulând puncte de vedere opuse pharyngeum pe care se inserează rafeul faringelui Raphe pharyngis al mușchiul constrictor superior al faringelui și ligamentul longitudinal anterior al coloanei vertebrale Ligamentum longitudinale anterius. Înaintea tubercului faringian se află o depresiune — foseta faringiană Fossa pharyngea ce adăpostește bursa faringiană Bursa pharyngealis.

Pe părțile laterale ale tuberculului se află o serie de rugozități, pe care se inseră 2 mușchi: a lungul capului Musculus longus capitis care se inseră anterolateral de tubercul faringian, b dreptul anterior al capului Musculus rectus capitis anterior care se inseră pe o mică depresiune anterior de condilul occipital. Pe partea anterioară a găurii occipitale mari se inserează membrana atlanto-occipitală anterioară Membrana atlanto-occipitalis anterior.

Anterior de condilul occipital se află o depresiune mică, care poate fi înlocuită uneori de un mic tubercul precondilar.

Translation of "puncte de vedere" in English

Fața endocraniană a porțiunii bazilare este netedă și orientată în sus în cavitatea craniană. Pe ea se află un șanț larg concav transversal — clivus - format împreună cu corpul sfenoidului. Clivusul adăpostește bulbul, puntea și artera bazilară Arteria basilaris. Pe fața endocraniană a marginilor laterale ale porțiunii bazilare, lateral de clivus se află câte un șanț al sinusului pietros inferior al osului occipital Sulcus sinus petrosi inferioris ossis occipitalis care împreună un șanț omonim de pe marginea posterioară a porțiunii pietroase a osului temporal - șanțul sinusului pietros inferior al osului temporal Sulcus sinus petrosi inferioris ossis temporalis - formează un șanț complet - șanțul sinusului pietros inferior Sulcus sinus petrosi inferioris - în care se află sinusul pietros inferior Sinus petrosus inferior al durei mater.

Între marginea laterală a porțiunii bazilare articulând puncte de vedere opuse marginea posterioară a stâncii osului temporal se află fisura pietrooccipitală Fissura petrooccipitaliscare pe craniul omului viu este umplută de o placă cartilaginoasă; de-a lungul acestei fisuri se află șanțul sinusului pietros inferior descris mai sus.

Porțiunile laterale a occipitalului[ modificare modificare sursă ] Porțiunile laterale sau condilare ale osului occipital Pars lateralis ossis occipitalis sunt dispuse lateral de gaura occipitală, de o parte și de alta; se unesc anterior cu porțiunea bazilară, iar posterior cu solzul occipitalului.

Au o formă ușor alungită, posterior sunt mai groase, iar anterior mai înguste. Pe fața exocraniană inferioară a acestei porțiuni se află câte o proeminență - condilul occipital Condylus occipitaliscare este prevăzut cu o față articulară convexă care se articulează cu fața articulară superioară a atlasului Facies articularis superior atlantis.

Condilii occipitali au o formă ovală sau reniformă asemănătoare cu un rinichi cu axurile mari convergente antero-medial așa încât vârfurile anterioare ale condililor tind să se întâlnească.

Artroplastia de sold

Medial de fețele articulare ale condililor occipitali se află câte un tubercul pe care se inserează ligamentele alare Ligamenta alaria. Înapoia condililor occipitali se află câte o depresiune - fosa condiliană Fossa condylaris în care se află marginea posterioară a feței articulare superioare a atlasului în cazul extensiunii complete a capului. Uneori pe fundul fosei condiliene se află un orificiu al canalului condilian Canalis condylaris care străbate porțiunea laterală occipitală și se deschide pe fața endocraniană a acestei porțiuni lângă capătul medial al șanțului sinusului sigmoidian; prin acest canal trece vena emisară condilară Vena emissaria condylaris.

Lateral de partea posterioară a condililor occipitali articulând puncte de vedere opuse află câte o lamă patrulateră - procesul jugular Processus jugularismarginea anterioară a acestui proces formează marginea posterioară a găurii jugulare. Pe fața inferioară a procesului jugular se inserează mușchiul drept lateral al capului Musculus rectus capitis lateralis.

Lateral procesul jugular are o suprafață rugoasă patrulateră sau triunghiulară care se unește cu suprafața jugulară de pe stânca osului temporal printr-un cartilaj, care începe să se osifice la 25 de ani. Anterior de procesul jugular se află o largă scobitură - incizura scobitura jugulară a osului occipital Incisura jugularis ossis occipitaliscare împreună cu incizura omoloagă - incizura jugulară a osului temporal Incisura jugularis ossis temporalis - de pe marginea posterioară a stâncii temporalului formează gaura jugulară Foramen jugulare.

De la mijlocul găurii jugulare proemină lateral o spină osoasă - procesul intrajugular Processus intrajugularis ossis occipitalis care împreună cu o spină omoloagă de pe stânca temporalului - procesul intrajugular al osului temporal Processus intrajugularis ossis temporalis - împarte gaura jugulară în două porțiuni: a porțiune posterioară care este mai mare și prin care trece vena jugulară internă Vena jugularis internanervul accesor [XI] Nervus accessorius și nervul vag [X] Nervus vagusramurile meningiene a nervului vag Ramus meningeus nervi vagiartera meningiană posterioară Arteria meningea posterior b porțiune anterioară care este mai mică și prin care trece nervul glosofaringian [IX] Nervus glossopharyngeus și sinusul pietros inferior Sinus petrosus inferior.

Pe fața inferioară a procesului jugular, este o proeminență mică osoasă inconstantă - procesul paramastoidian Processus paramastoideus - care se îndreaptă spre procesul transvers al atlasului cu care se poate articula. Pe fața endocraniană se află o proeminență ovală - tubercul jugular Tuberculum cum vedem hipermetropia ossis occipitalis - situată la unirea porțiunii laterale cu porțiunea bazilară a osului occipital, de fiecare parte a găurii occipitale, deasupra condilului occipital și a canalului hipoglosului.

Lateral și posterior de tuberculul jugular se află un șanț larg - șanțul sinusului sigmoidian Sulcus sinus sigmoidei - care se curbează în jurul procesului jugular trecând apoi pe fața internă a mastoidei osului temporal; în el se află sinusul sigmoid.

Douglas înformatul dezbaterii Lincoln-Douglas pune doi oameni unul împotriva celuilalt: Afirmativul și Negativul. Acest stil de dezbatere este cel mai benefic pentru propunerile de valoare, deoarece se concentrează adesea pe utilizarea strategiilor retorice, cum ar fi etos, pathos și logo-uri, și este mai puțin formală decât alte formate de dezbateri. Fiecare parte face o vorbire constructivă, și apoi are capacitatea de a oferi o respingere. O respingere dezaprobă punctele subliniate în Discursul constructiv și subliniază motivele pentru care aceste puncte sunt defecte sau greșite.

Canalul hipoglosului Canalis hypoglossalis străbate porțiunile laterale a occipitalului, are originea aflată pe fața endocraniană imediat deasupra părții anterolaterale a găurii occipitalului, străbate anterolateral porțiunea laterală a occipitalului și se deschide în exterior pe fața exocraniană anterior și mai sus de condilii occipitali; prin acest canal trec nervul hipoglos XII Nervus hypoglossuso ramură meningiană a articulând puncte de vedere opuse faringiene ascendente Arteria pharyngea ascendens și o venă emisară din plexul venos bazilar Plexus venosus basilaris.

Solzul occipitalului[ modificare modificare sursă ] Solzul osului occipital Squama occipitalis este larg și subțire, situat postero-superior înapoia găurii occipitale, are forma unei plăci curbate triunghiulare cu fața exocraniană convexă și fața endocraniană concavă.

But you've heard the statements and views of President Obama on television. Nici una din aceste puncte de vedere nu este corectă. None of these views are correct.

Solzul osului occipital formează cu cele două oase parietale sutură lambdoidă Sutura lambdoidea și este porțiunea declivă a calvariei. Fața exocraniană a solzului osului occipital este convexă. La mijlocul ei se află o proeminență triunghiulară - protuberanța occipitală externă Protuberantia occipitalis externa care poate fi ușor palpată prin piele.

Pe protuberanța occipitală externă se află un punct craniometric - inionul Inion - care este cel mai proeminent punct al ei aflat la intersecția planului sagital al capului cu o linie tangentă la convexitatea cea articulând puncte de vedere opuse ridicată a liniilor nuchale superioare. Între protuberanța occipitală externă și gaura occipitală se află o creastă verticală - creasta occipitală externă Crista occipitalis externa.

Punctul (în) care sîntem

De la mijlocul acestei creste, de o parte și de alta, se extinde lateral linia nuchală inferioară numită și linia curbă occipitală inferioară Linea nuchae inferiorcare se incurbează spre procesul jugular Processus jugularis.

De la protuberanța occipitală externă, de o parte și de alta, se îndreaptă lateral linia nuchală superioară numită și linia curbă occipitală superioară Linea nuchae superior ; deasupra ei există uneori o altă linie paralelă - linia nuchală supremă numită și linia curbă occipitală supremă Linea nuchae suprema. Cele trei perechi de linii nuchale supremă, superioară și inferioară sunt parale între ele.

Deasupra liniei nuchale supreme se află planul occipital Planum occipitaleel este neted și face parte din calota craniană. Între linia nuchală superioară și cea inferioară se află planul nuchal Planum nuchale care este accidentat și dă inserție unor mușchi și face parte din baza craniului.

' + pleaseWaitMessage + '

Pe linii nuchale, pe creasta occipitală externă și pe protuberanța occipitală externă, ca și pe suprafețele dintre ele, se inserează mușchi și ligamente. Mușchiul trapez Musculus trapezius se inserează pe treimea medială a liniei nuchale superioare și pe protuberanța occipitală externă. Porțiunea occipitală a mușchiului occipitofrontal Musculus occipitofrontalis se inserează pe porțiunea laterală a liniei nucale supreme. Mușchiul sternocleidomastoidian Musculus sternocleidomastoideus se inserează pe porțiunea laterală a liniei nuchale superioare.

Mușchiul splenius al capului Musculus splenius capitis se inserează imediat sub treimea laterală a liniei nuchale superioare. Mușchiul semispinal al capului Musculus semispinalis capitisse inseră pe partea medială a suprafeței dintre linia nuchală superioară și linia nuchală inferioară, iar mușchiul oblic superior al capului Musculus obliquus capitis superior se inseră pe partea laterală a acestei suprafețe.

Mușchiul marele drept posterior al capului Musculus rectus capitis posterior major se inseră pe partea laterală a liniei nuchale inferioare și pe os sub această linie, iar mușchiul micul drept posterior al capului Musculus rectus capitis posterior minor se inseră pe partea medială a liniei nuchale inferioare și pe os între această linie și gaura occipitală.

Os occipital

Aponevroză epicraniană Galea aponeurotica se inseră pe partea medială a liniei nuchale supreme. Fața endocraniană a solzului osului occipital are o eminența în formă de cruce - eminența cruciformă Eminentia cruciformis formată de șanțurile sinusurilor transverse, creasta occipitală internă și șanțul sinusului sagital superior, în centrul acestei eminențe se află protuberanța occipitală internă. Protuberanța occipitală internă Protuberantia occipitalis interna se află la centrul eminenței cruciforme, și corespunde protuberanței occipitale externe de pe fața exocraniană a solzului osului occipital.

Calitatea vederii senzațiilor occipitală internă Crista occipitalis interna coboară vertical de la protuberanța occipitală internă spre marginea posterioară a găurii occipitale, pe ea se prinde coasa cerebelului Falx cerebellio prelungire a durei mater craniene.

Uneori pe cresta occipitală internă se găsește un șanț - șanțul sinusului occipital Sulcus sinus occipitalis în care se află sinusul occipital Sinus occipitalis al durei mater.

Uneori la capătul inferior al crestei occipitale interne se află o depresiune mică — fosa vermiană, în care se află o parte a vermisului cerebelos inferior.

Șanțul sinusului sagital superior Sulcus sinus sagittalis superioris este un șanț larg, care se ridică vertical de la protuberanța occipitală internă spre unghiul superior a solzului articulând puncte de vedere opuse unde se continue pe oaselor parietale, în el se află sinusul sagital superior Sinus sagittalis superior și pe marginile lui se prinde porțiunea posterioară a coasei creierului Falx cerebri.

Șanțurile sinusurilor transverse Sulcus sinus transversi sunt două șanțuri largi, situate orizontal și care se îndreaptă lateral și anterior de la protuberanța occipitală internă spre oasele parietale unde se continue cu șanțurile sinusurilor sigmoidiene ale oaselor parietale Sulcus sinus sigmoidei ossis parietalisgăzduiesc sinusul transvers Sinus transversusiar pe marginile lor se fixează cortul cerebelului Tentorium cerebelli ; șanțul din dreapta este de obicei mai larg față de cel din stânga, și se continue cu șanțul sinusului sagital superior.

Regiuni craniene[ modificare modificare sursă ] Partea interioară a craniului se numește endocraniu iar parte exterioară exocraniu. Pe de altă parte, craniul poate fi segmentat pe verticală și în acest caz se vorbește despre craniul superior sau bolta craniană în latină : calvaria și craniul inferior sau baza craniului lat: basis cranii.

Fața endocraniană a solzului osului occipital este împărțită în patru fose: două fose cerebrale situate deasupra, și două fose cerebeloase situate dedesubt. Fosele cerebeloase Fossa cerebellaris se află între gaura occipitală și șanțul sinusului transvers, fiind separate între ele de creasta occipitală internă; în ele se află emisferele cerebeloase.

Fosele cerebrale Fossa cerebralis se află deasupra șanțului sinusului transvers, fiind separate între ele de șanțul sinusului sagital superior; în ele se află polii occipitali ai emisferelor cerebrale.

articulând puncte de vedere opuse

Uneori pe porțiunea superioară a solzului osului occipital se află un os cranian supranumerar de formă triangulară - osul interparietal Os interparietale numit și osul Incașilor, osciorul lui Goethe - situat între oasele parietale. Acest os este format de porțiunea superioară a solzului osului occipital situată deasupra liniei nuchale supreme și separat de restul osului occipital de sutura occipitală transversă Sutura occipitalis transversa numită și Sutura mendosa, iar de oasele parietale de sutura lambdoidă Sutura lambdoidea.

Marginile occipitalului[ modificare modificare sursă ] Osul occipital are patru margini: două superioare lambdoide și două inferioare. Marginile inferioare au două porțiuni: una situate înapoia procesului jugular marginea mastoidiană și alta situată înaintea procesului jugular. Marginile superioare sau marginile lambdoide Margo lambdoideus ossis occipitalis sunt aflate pe solzul osului occipital și se extind de la unghiul superior până la unghiurile laterale ale solzului, sunt puternic dințate, și se articulează cu marginile occipitale ale oaselor parietale Margo occipitalis ossis parietalisformând sutura lambdoidă Sutura lambdoidea.

Marginile inferioare ale osului occipital se articulează cu oasele temporale. Ele sunt împărțite în două porțiuni de procesul jugular. Porțiunea marginii situate înapoia procesului jugular se numește marginea mastoidiană Margo mastoideus și se articulând puncte de vedere opuse de la unghiul lateral ale solzului până la procesului jugular și se articulează cu procesul mastoidian Processus mastoideus al osului temporalformând sutura occipitomastoidiană Sutura occipitomastoidea.

Selectarea Temelor Dezbaterii Format de Discuții și Sfaturi Definirea Dezbaterii

Porțiunea marginii situate înaintea procesului jugular aflată pe porțiunea bazilară a occipitalului delimitează împreună cu marginea posterioară a stâncii osului temporal fisura pietrooccipitală Fissura petrooccipitalis. Această margine se continuă înapoi pe porțiunea laterală a occipitalului unde formează incizura jugulară Incisura jugularis ossis occipitalis care formează peretele posterior și medial al găurii jugulare ; de pe incizura jugulară proeminează procesul intrajugular Processus intrajugularis ossis occipitaliscare împreună cu o spină omoloagă de pe stânca temporalului - procesul intrajugular al osului temporal Processus intrajugularis ossis temporalis - împarte gaura jugulară în două porțiuni: anterioară și posterioară.

Unghiul superior, aflat la extremitatea superioară a solzului occipitalului, în punctul de unirea a celor două margini lambdoide, și corespunde unghiului occipital al parietalului aflat pe lambda.

articulând puncte de vedere opuse

Unghiul anterior, aflat pe marginea anterioară a porțiunii bazilare, se articulează cu corpul sfenoidului. Unghiurile laterale, aflate pe solzul occipitalului, în punctul de unirea a marginilor lambdoide cu cele mastoidiene, corespunde asterionului.