Vedere de vigilență


Având în vedere că datele pot fi introduse în toate limbile oficiale ale Comunității, ar trebui să se folosească un cod numeric pentru ca dispozitivele să poată fi găsite cu ușurință.

vedere de vigilență vedere încețoșată la cădere

Necesitatea de înființare și întreținere a Eudamed și de a se începe punerea în aplicare a Nomenclatorului global al dispozitivelor medicale ca bază pentru banca de date respectivă a fost reafirmată în concluziile Consiliului din 2 decembrie referitoare la dispozitivele medicale   4.

Articolul 4 La introducerea de date în Eudamed, statele membre pot alege între introducerea de date online și încărcarea de fișiere XML. Statele membre se vedere de vigilență că, atunci când se introduc date în Eudamed, dispozitivele medicale sunt descrise folosind un cod dintr-o nomenclatură pentru dispozitive medicale recunoscută la nivel internațional.

Aceste date se introduc cel mai târziu până la 30 aprilie Articolul 6 Statele membre aplică prezenta decizie începând de la 1 mai Articolul 7 Prezenta decizie se adresează statelor membre.

vedere de vigilență chirurgia cataractei după operație vedere încețoșată

Adoptată la Bruxelles, 19 aprilie Pentru Comisie.